Personuppgiftspolicy

GDPR ger dig rättigheter

GDPR, General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018.

Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Därför samlar vi in information när du registrerar dig

Vi samlar in de uppgifter som krävs för att vi ska kunna kommunicera med våra medlemmar och för att vi ska veta var i landet de befinner sig. Det senare är värdefullt att veta om vi skulle behöva hjälp på någon plats där vi inte själva verkar.

Hur använder vi informationen?

Vi använder , om du så tillåter, din e-postadress för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Vill du inte längre ha det kan du enkelt avbeställa vidare informationsbrev genom att mejla oss detta på info@renoveringsraseriet.se

Dina rättigheter

GDPR ger dig en hel del rättigheter:

  • Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
  • Du har rätt till registerutdrag.
  • Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
  • Du har rätt till dataportabilitet.
  • Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.