För boende

Du som bor i ett hus som ska renoveras, börja med att läsa ordentligt på den här webbsidan. Här hittar du en hel del information om hur man bör tänka inför en renovering. Vad, om något, måste bytas ut? Vad säger EU:s avfallshierarki? Blir energiprestandan verkligen bättre om man byter ut ett vackert gammalt träfönster mot ett nytt i metall?

Klumpiga metallfälgar har här ersatt ursprungliga i trä. Ofta minskar då ljusinsläppet eftersom ramarna är så tjocka. Vill man energieffektivisera finns andra vägar än att riva och byta ut.
Måste balkongerna slängas och ersättas av nya som inte är byggda enligt originalritningar? Den här i Kärrtorp är ett exempel på hur det kan gå när #allmännyttanrenoverar. Här använder man lättmetall med kantiga och klumpiga överliggare. Jämför nedan med en ursprunglig från samma tidsepok.

Originalbalkonger på Wallenstams fastigheter i Råcksta. Notera materialets smäckra gestaltning.

Dela gärna länkar från oss i dina sociala medier och till dina eventuella grannar och till din fastighetsförvaltare.