Funderar du på att renovera din lägenhet?

Vi på Renoveringsraseriet arbetar långsiktigt med att bevara kulturarvet och förnya det gamla. Här hittar du en hel del information om hur man bör tänka inför en renovering. Vad vill du förnya? Det finns en hel del saker du behöver tänka på innan du börjar renovera. EU har tagit fram ett direktiv, så kallade avfallshierarkin, som handlar om hur vi ska ta hand om vårt avfall.

Renovera lägenhet
Måste balkongerna slängas och ersättas av nya som inte är byggda enligt originalritningar? Den här i Kärrtorp är ett exempel på hur det kan gå när #allmännyttanrenoverar. Här använder man lättmetall med kantiga och klumpiga överliggare. Jämför nedan med en ursprunglig från samma tidsepok.
Förnya balkonger
Originalbalkonger på Wallenstams fastigheter i Råcksta. Notera materialets smäckra gestaltning.
Förnya fönster
Klumpiga metallfälgar har här ersatt ursprungliga i trä. Ofta minskar då ljusinsläppet eftersom ramarna är så tjocka. Vill man energieffektivisera finns andra vägar än att riva och byta ut.

Förnya gamla fönster

Fönster är som bekant en av byggnadens allra viktigaste detaljer. Det är en del av arkitekturen, men det är också en viktig byggnadsdetalj som ska hålla väder och vind ute. Förr tillverkade man fönster av högkvalitativt kärnvirke med täta årsringar, ett material som är väl rustat för att motstå klimatets hårda prövningar. Att förnya ett träfönster är enkelt och är dessutom mer hållbart och klimatsmart. Läs hela artikeln om hur du kan förnya gamla fönster och renovera klimatsmart.

Dela gärna länkar från oss i dina sociala medier och till dina eventuella grannar och till din fastighetsförvaltare.