Vilka är vi?

Renoveringsraseriet är en ideell förening, baserad i Stockholm som berättar om byggnadsvård, tidstypiska byggnadsdetaljer och ifrågasätter varför så många slänger dem på sopberget.

Under decennier har mängder av ursprungliga byggnadsdetaljer som portar, fönster och balkonger kasserats och ersatts av serietillverkade i aluminium och plast. Att slänga ursprungliga byggnadsdetaljer går stick i stäv mot klimatmålen och EU:s avfallstrappa som säger att vi ska förebygga att avfall uppstår. 

Att arbeta för hållbar byggnadsvård borde vara en självklarhet för alla fastighetsägare, inte minst från ett klimatperspektiv såväl som från ett arkitektoniskt perspektiv. Tyvärr är verkligheten annorlunda.

Vad är egentligen byggnadsvård?

Byggnadsvård innebär skötsel, underhåll och vård av befintliga byggnader. Detta gäller både äldre som nyare fastigheter (dock används ordet “byggnadsvård” oftare i samband med äldre fastigheter).

Vi arbetar för att byggnadsvård ska vara en självklarhet när det kommer till exempelvis kök, fönster, balkonger med mera.

Renoveringsraseriet är en kommunikativ organisation som arbetar för att påverka makthavare och medier. Läs vår första debattartikel i Aftonbladet.

Vill du också läsa om varför allmännyttiga bostadsbolag sannolikt är Sveriges största skadegörare? Läs vår andra debattext i Aftonbladet här.

Att det är ett lagbrott att slänga byggnadsdetaljer konstaterar vi i den här texten i Sydsvenska Dagbladet.

Vad miljöministern och bostadsministern bör göra kan du ta del av i den här debattexten i Norrköping Tidningar.

För att läsa om vad Renoveringsraseriet har gjort, se vår verksamhetsberättelse från år 2020.

Verksamhetsberättelsen för 2021 hittar du här.

Verksamhetsberättelsen för 2022 finns här.

Kontakta oss om du vill veta mer.