Lättare att nå miljömålen, ett Sverige som satsar på underhållsbara material, hantverk får tillbaka sin status, ROT-avdraget prioriterar underhåll, allmännyttan går i bräschen och skolelever lär sig om cirkulär ekonomi. Renoveringsraseriets vision om vad som behöver göras kan förändra Sverige. Läs och tyck till!

Politik

Centralt för oss är att avfallslagstiftningen följs. Den så kallade avfallstrappan är den viktigaste komponenten men tyvärr används den inte som den borde användas. Trots att underhåll och återbruk står högst upp, går en stor del av alla byggnadsdetaljer difrekt till energieåtervinning. Det vill vi ändra på.

Regeringen ska ha som mål att premiera det som kan underhållas. ROT styrs om till att gälla vård och reparation i stället för att slänga fungerande byggnadsdetaljer för att montera in nytt.

Självklart ges ROT-avdrag för att reparera alla byggnadsdetaljer. Och inte bara om det sker på plats i fastigheten, utan även i renoverarens verkstad.

Detaljer från Gyttorp. Hus ritade av Ralph Erskine.

Material

Skönhet är viktigt för människans långsiktiga välbefinnande. Därför premieras material som åldras med värdighet. Arkitekter uppmuntras att använda sig av underhållsbara byggnadsmaterial. Arkitekters status höjs så att deras konstnärliga kreativitet kommer fram och så att Sveriges internationella arkitektoniska anseende höjs.

Vi vårdar det vi har. Vi lagar det som kan lagas. Vi använder oss av material som kan underhållas. Underhållsfria material, det vill säga material som inte kan underhållas, fasas ut.

Ekonomi

Det ska vara dyrt att kassera fastigheter och byggnadsdetaljer. Detta så att fler uppmuntras till att vårda det befintliga. Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram en utredning som ligger till grund för vad som är ett rimligt belopp för att kassera fungerande byggnadsdetaljer. Denna följer EU:s avfallshierarki som premierar att vi behåller det vi kan först och främst. Därefter att vi återbrukar och återvinner. Bara i undantagsfall kasserar vi.

Körkort för styrelser i bostadsrättsföreningar

Renoveringsraseriet tar, så snart tiden tillåter det, fram underlag för att diplomera bostadsrättsförmedlingar, som ett slags körkort för att de som sitter i en brf-styrelsen har grundläggande koll på arkitektur, hållbar fastighetsvård, cirkulär ekonomi, vad som är tidstypisk och kulturellt värdefullt.

Utbildningar

Grundskolan undervisar regelbundet om arkitektur och framtidens hållbara byggande. Studenter ska efter gymnasiet kunna redovisa viktiga arkitektoniska stilar. De ska veta vad som kännetecknar gott hantverk. Cirkulär ekonomi får en framträdande plats.

Byggnadsutbildningarna inom bygg, måleri, plåt, tak, el, vvs etcetera, undervisar än mer om arkitektur och hantverk. De studerande ska kunna renovera och underhålla, inte bara montera. Stort fokus läggs på underhåll, reparationer samt respekt för byggnadens ursprung och detaljer.

Cirkulär ekonomi får även här en framträdande plats.

För dem som inte vill studera vidare på universitetet ska det vara lätt att få lärlingsplatser hos hantverkare.

Fler hantverksutbildningar för byggsektorn tas fram. Arkitekter och byggherrar ska uppmuntras att anlita hantverkare som murare, putsläggare, snickare, trädgårdsarkitekter, fönsterhantverkare, smeder, konstnärer etcetera.

renoveringsraseriet debatt
Debattext av Renoveringsraseriet som Aftonbladet publicerade.

Allmännyttan gör skäl för namnet

Allmännyttan ska gå i bräschen för omställningen. Flera allmännyttiga bostadsbolag har egna eller gemensamma verkstäder där fönster, portar och balkonger renoveras av professionella hantverkare. Där renoveras även innerdörrar, skåp, skafferier med mera.

Renovräkningar upphör. För att höja hyresgästernas vilja att bo i allmännyttiga bostadsbolag slutar allmännyttan att tävla på samma villkor som privata bostadsbolag. Vinstintresset ska inte styra. Viktigare är långsiktighet, trivsel och rimlig hyra som gör att de arbetstagare som inte tjänar mest har råd att bo kvar, även på centrala lägen. Detta så att städer bejakar mångfald och inte blir till segregerade områden reserverade för ekonomiskt välbeställda.

Ett pris inrättas för bästa hållbara och långsiktiga vård av fastigheter. Det ges till ett bostadsbolag som utmärker sig i ovan nämnda.

Inventeringar görs i alla städer

Inventeringar görs i samtliga Sveriges städer. I dessa redovisas vilka kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer som behöver bevaras. Resultatet respekteras av politiker som inte går emot sina tjänstemäns rekommendationer för hur byggnadsarvet ska tas om hand.

I flera städer publiceras inventeringarna som en bok. I boken berättas om städernas särdrag, vilka viktiga arkitekter som ritat hus i staden, vilka stilar som är dominerande och varför vi gör klokt i att bevara dem.

Dessa böcker blir årets lokala julklapp, år efter år. På samtliga kulturhistoriskt intressanta byggnader sätts en skylt upp som informerar om byggnadens förtjänster, när fastigheten är uppförd och vem som ritat den.

När någon bosätter sig i en kulturhistoriskt intressant fastighet informeras denne av ägaren eller styrelsen om de tidstypiska och kulturhistoriska värden fastigheten och bostaden har.

Uttjänt aluminiumport.
Otidstypiska byggnadsdetaljer fasas ut och ersättas med kopior av det ursprungliga. I alla fall om Renoveringsraseriets vision blir verklighet.

Förvanskningar fasas ut

Portar, fönster och balkonger som kasserats och ersatts av lättmetallditon fasas ut. Dessa ersätts med kopior av original.

Portvakten får ett uppsving. Denna ansvarar för en rimlig mängd fastigheter och vet när det är dags att olja in portar och måla om fönster.

Renoveringsraseriet

Renoveringsraseriet har minst 10 000 medlemmar. Medlemsavgiften kostar fortfarande 200 kr per år och 750 kr för företag. Är du inte medlem än kan du bli det här: https://renoveringsraseriet.se/bli-medlem/ Ju fler medlemmar desto mer kan vi påverka och ditt stöd är därför av största vikt!

Vi fortsätter att i sociala medier berätta om vårt byggnadsarv. Vi fortsätter även att träffa och granska makten och vi sprider kunskap som gör att bättre beslut fattas. Fler och fler delar våra inlägg och inom några år har vi över 100 000 följare i sociala medier.

I våra kommentarsfält utspelas den mest konstruktiva debatten om arkitektur och vårt byggnadsarv. Denna bidrar till ett nytänkande inom byggnadsvård och arkitektur.

Återkoppling

Vad säger du om vår vision? Vi tar gärna del av dina åsikter och om de är kloka kan vi lägga in dem i detta dokument. Mejla oss på [email protected]

Tack!

Alfred och Gustav

PS. Som sagt, är du inte medlem än så blir du det här: https://renoveringsraseriet.se/bli-medlem/ OBS! Läs instruktionerna!