Renoveringsraseriet är en ideell förening som arbetar kommunikativt för att påverka fastighetsägare, politiker, journalister och allmänhet. Vi har funnits sedan februari 2020 och befinner oss i Stockholm, men är verksamma i hela Sverige.

I dag kan en fastighetsägare slänga ut ett fullt fungerande, vackert originalkök från 50- eller 60-talet, ersätta det med något fult och sämre, och på kuppen ha rätt att höja hyran eftersom det så kallade bruksvärdet har höjts. Detta trots att den så kallade avfallstrappan, en del av miljölagstiftningen, säger att vi i första hand ska underhålla och återbruka. Det här är helt orimligt och något vi på Renoveringsraseriet debatterar. Se vår första debattext i Aftonbladet. Den andra hittar du här.

Likaså är det långt ifrån alla fastighetsägare som underhåller sina fastigheter adekvat. Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. Fastigheten måste samtidigt vårdas och förvaltas ansvarsfullt. Vi som ideell förening granskar fastighetsbolag, påpekar brister och lyfter fram föredömen.

Kontakta oss här för mer information!

Du kan också följa oss på Instagram och Facebook.

Alfred Skogberg, ordförande, är journalist och författare samt grundare till Renoveringsraseriet. Han har även startat den ideella föreningen Suicide Zero. Alfred utsågs år 2018 av tidningen Resumé till en av Sveriges superkommunikatörer. Han bor i ett grönklassat hyresradhus i Råcksta utanför Vällingby.

Ideell förening Gustav
Gustav Bergström, generalsekreterare, är utbildad civilingenjör, expert inom arkitektur och byggnadsvård och driver instagramkontot @ravjagarn. Han är även medförfattare till boken Tidstypiska kök & bad. Gustav utsågs år 2022 till årets miljösvensk av tidningen Fokus.

Ideell förening Erich
Erich Arnberg är styrelsens kassör. Han är tidigare fastighetsägare och utbildad ekonom.

Ideell förening Sandra
Sandra Såger är ledamot i styrelsen. Hon har en fil.kand i kulturvård och en master i kulturarvsstudier. Hon arbetar i dag som byggnadsantikvarie på Gotland.