Personuppgifter Renoveringsraseriet

GDPR ger dig rättigheter

GDPR, General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter och därmed ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018.

Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndigheten.

Därför samlar vi in information/personuppgifter när du registrerar dig

Vi samlar in de uppgifter som krävs för att vi ska kunna kommunicera med våra medlemmar.

Hur använder vi informationen/personuppgifter?

Vi använder, om du så tillåter, ditt telefonnummer för att komma i kontakt med dig som är medlem. Din e-postadress behöver vi för att skicka ut vårt nyhetsbrev och för att kunna komma i kontakt med dig som är medlem. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet kan du enkelt avbeställa det genom att mejla oss på info@renoveringsraseriet.se

Dina rättigheter

GDPR ger dig en hel del rättigheter:

  • Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
  • Du har rätt till registerutdrag.
  • Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
  • Du har rätt till dataportabilitet.
  • Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Har du några frågor, kontakta oss på Renoveringsraseriet!