Intresset för renovering är stort, det gäller både privatpersoner som vill förnya sina hem och fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller hyresvärdar. Det kan röra sig om rena underhållsåtgärder eller ombyggnader som görs för att anpassa byggnaden för nya krav. Många bygger också om för att förnya ytskikt så att byggnaden upplevs som mer modern.

Vid en ombyggnad är det viktigt att värdefulla och tidstypiska byggnadsdetaljer bevaras. Men vad är då värdefulla byggnadsdetaljer? Äldre byggnadsdetaljer som kan underhållas är ofta värdefulla till skillnad från sådana som inte kan underhållas och är av engångstyp, så kallat underhållsfria byggnadsdetaljer som exempelvis aluminiumfönster. Det är också viktigt att förstå att byggnadsdetaljer blir mer värdefulla ju äldre de blir.

Renoveringsraseriet har samlat en mängd fakta om renovering som kan vara av intresse för både fastighetsägare och för boende. Med bättre kunskap kan klokare beslut fattas och onödiga renoveringar då undvikas, något som är tacksamt ur både kulturhistoriskt perspektiv såväl som miljöperspektiv.