En av de vanligaste frågor vi får, och samtidigt en av de tråkigaste, kommer från de som bor i hus där fastighetsägaren, dvs hyreshusets ägare eller bostadsrättsföreningen, planerar att byta ut sin gamla fönster mot nya. De gamla fönstren anses dåliga. De är “ruttna” eftersom man ser grått trä, och så drar det från dem och de läcker de värme som ett såll Andra klagar på buller från gatan och vill byta av den anledningen. Bättre energiprestanda och mindre buller kan man åstadkomma utan att byta fönster, det handlar snarare om att förbättra befintlig konstruktion och komplettera med nytt glas, till exempel energi-, isoler- eller bullerglas. Eller en extra glasruta, till exempel Nordicrutan eller Grundels Klimatruta.

Stapel 1 från vänster visar nytt fönster, stapel 2 ett energieffektiviserat med system Grundels och stapel 4 ett fönster som inte åtgärdats. Efter 50 byts vanligtvis det underhållsfria fönstret vilket gör att ett nytt fönster måste tillverkas och då bli kalkylen än mindre förmånlig för fönsterbyte.

Underhållsfria fönster måste bytas ut
Nya fönster har naturligtvis ett betydligt bättre u-värde, ett mått på hur mycket värme som strålar ut, men de har andra nackdelar och den största är att de ofta är svåra att underhålla och byts var 40-50 år. Att inte byta ut sina gamla fönster är både klimatsmart och bra för ekonomin i det längre perspektivet eftersom även äldre fönster kan energieffektiviseras. En livscykelanalys gjord 2017 av Viktor Joelsson; Mikael Wallinder 2vid högskolan i Gävle visar att ännu efter 50 år är ett energieffektiviserat fönster bättre än ett nytt, sett till hur det påverkar miljön.

klimatsmart

Värt att notera är att cirka 25 procent av tillförd energi i ett äldre hus åtgår till hushållsel och varmvatten. Av resterande 75 procent försvinner cirka 35 procent ut genom fönstren. Byter man fönster eller energieffektiviserar befintliga, så sjunker denna siffra. Däremot kan man inte halvera energiförbrukningen bara genom att byta fönster, då krävs det att man även isolerar fasad, grund och tak.

Äldre fönster kan lätt lagas
Fönster är som bekant en av byggnadens allra viktigaste detaljer. De är en del av arkitekturen men också en viktig byggnadsdetalj som ska hålla väder och vind ute. Fram till mitten av 1960-talet (en mycket oexakt siffra eftersom det varierar stort) tillverkades fönstren av högkvalitativt kärnvirke med täta årsringar, ett material som är väl rustat för att motstå klimatets prövningar. Ett träfönster från denna tid är hållbart och dessutom kan det lätt lagas om det skulle behövas.

Eftersom fönster är en viktig arkitektonisk detalj gör man bäst i att inte byta ut dem. Detta eftersom ett nytt fönster nästan undantagslöst har en avvikande utformning, om inte det ursprungliga kopieras helt och fullt. Att byta fönster förändrar inte bara utseendet, det kan också få till följd att husets värde minskar vilket bl.a. denna undersökning visar. Man kan också konstatera att somliga spekulanter ratar fönsterbytta hus. Ett renoverat och energieffektiviserat fönster skrämmer inte bort köpare.

Styrelsen för Brf Vidfamne i Aspudden hade först tänkt byta fönster på inrådan från sin förvaltare. De ändrade sig emellertid och hur det gick till kan ni läsa om här och kanske i synnerhet här.

Nackdelar med nya fönster
Ett nytt fönster har sina nackdelar. Det är vanligt att man monterar underhållsfria fönster och dessa går inte att underhålla. Därför måste de förr eller senare bytas igen. Nya fönster har ofta en konstruktion som är mer avancerad vad gäller beslag och tätningslister vilket kan bli ett problem längre fram i tiden och en orsak till att fönstret måste bytas. Gamla fönster kräver inga avancerade tätningslister för att hålla tätt och utanpåliggande spanjoletter har ett mycket långt liv och kan därför renoveras eller bytas.

klimatsmart ursprungligt

Glasytan minskar med nya fönster
Ytterligare en nackdel med nya fönster är att glasytan ofta minskar eftersom nya fönster har grövre dimensioner på karm och båge. En annan orsak till minskat ljusinsläpp är när instickskarmar, dvs det nya fönstret, med en slank karm i metall, monteras i befintlig karm. Då blir glasytan ännu mindre. I söderläge märks detta knappast, men i mindre soliga lägen kan det bli märkbart.

Om man inte byter fönster kan man underhålla och energieffektivisera de befintliga träfönstren i oändlighet (åtminstone i hundratals år) och eftersom glastekniken förbättras allt eftersom kan man räkna med att de gamla fönsterbågarna kan förses med ännu bättre glas i framtiden.

Glas och bra tätningslister är viktigt för en bra fönsterprestanda. För att slippa drag och höga uppvärmningskostnader är det dessa detaljer som ska bytas, inte hela fönstret. Dessutom kan det vara klokt att isolera taket och installera en värmeväxlare på taket som återvinner all värme som annars går till spillo.

Enklast och mest lönsamt
Det som är enklast och brukar vara mest lönsamt är att byta ut det inre glaset till ett energiglas – läs mer om det här. Det ger hyfsad prestanda och kostar inte mycket. Vill man, kan man istället sätta in en isolerglaskassett vilket ger ett bättre u-värde, men det är inte säkert att det lönar sig med dagens energipriser. Isolerglaskassetter har dessutom en begränsad livslängd och måste bytas vart 20-30 år, vissa tillverkare menar att 15 år är en rimlig tid. Detta måste givetvis tas med i kalkylen. Det gäller också om man väljer nya fönster. Har man fönster med gammal fint munblåst glas bör man vara försiktig med att byta ut mot nytt energiglas, och istället rekommenderar jag att man monterar ett extra glas på insidan. Det finns olika alternativ, Grundels är ett av dem. Grundels system ger ett u-värde på ca 1,2-1,3 vilket i princip är samma prestanda som ett nytt fönster!

Om man trots allt byter fönster är det viktigt att kolla med tillverkaren att de tätningslister som används kommer finnas att tillgå om 30-40 år och att stängningsmekanismen går att renovera eller byta ut när den kärvar i framtiden. Om så inte är fallet kommer ett nytt byte krävas och det blir betungande för kommande generationer i huset. Dessutom innebär upprepade fönsterbyten en belastning på miljön. Detta eftersom nytillverkning av bågar och samtliga glas krävs. Det koldioxidutsläppet tar också tid att räkna hem.

Det finns många firmor som renoverar fönster. I Stockholm finns t.ex. Träfönsterspecialisten och Fönster och fog samt Kvarnens fönsterhantverk och många andra.

Gustav Bergström

Stöd oss
Vill du stödja Renoveringsraseriet genom att bli medlem? Klicka här!