Illustrerar hur dumt det kan bli när man byter ut träfönsterramar till nya i lättmetall.
Här har man bytt ut de ursprungliga träramarna och ersatt dem med breda, klumpiga av metall. Något som är oklimatsmart och dessutom minskar ljusinsläppet.

Idag är det vanligt att fastighetsägare kastar ut befintliga byggnadsdetaljer utan att se deras kvaliteter. Det vill Sofia Meurk ändra på och därför startade hon företaget Omreda.

Omreda identifierar ett fastighetsbestånds kvaliteter och förädlar dem istället för att kasta ut dem. På så sätt bevarar man ursprungliga detaljer. Det i sin tur gör att pengar sparas, resurser kan i stället omfördelas och användas för att förbättra andra värden som behöver byggas nytt.

Läs mer om Sofia Meurks företag här.