För att prata bostadspolitik och miljö- och klimatmål har vi träffat Clara Lindblom, Vänsterpartiets oppositionsborgarråd i Stockholms stadshus, och även vice ordförande i Svenska Bostäder. Så här säger hon om hur politiken kan påverka.

Vad tar du med dig från vårt möte?

– Frågan om avfallstrappan är väldigt intressant. Om man använder den som bas för allt vad gäller underhåll och förvaltning kommer man långt. Vi har kommit en bra bit på väg i Svenska Bostäder men vi har också ledamöter från Vänsterpartiet som sitter i de andra kommunala bostadsbolagen. Jag tror att det kommer att bli en skrivelse inom alla bolagen om hur man jobbar med avfallstrappan. Eftersom den är en del av miljöbalken och därigenom en lag borde det inte vara svårt att hålla sig till den, kan man tycka. Jag tycker absolut att vi kan titta närmare på avfallstrappan för att se om man kan använda den som stöd i utvecklingsarbetet. 

Ny policy

Svenska Bostäder har bytt policy från kassera och montera in nytt till att vårda och bevara. Vad kommer det konkret att innebära framöver?

– Det primära för mig är att man ska hålla tillbaka hyreshöjningar. Jag tycker också att det är otroligt bra att vårda tidstypiska och kulturhistoriska detaljer. Det som händer i dag är att många upprustningar leder till att människor tvingas flytta för att de inte har råd att bo kvar. Jag vill att hyresgästernas ställning ska stärkas. Så att man kan påverka grad av standardhöjning för att kunna påverka hyresnivåerna och för att vårda sådant man uppskattar i sin bostad. Det är viktigt att man gör verklighet av de miljö- och klimatmål man har. Då kan vi inte hålla på med slit och släng som vi gjort hittills. 

Hur ofta träffar du de andra kommunala bostadsbolagen i Stockholm, och hur kan du påverka dem till att göra som Svenska Bostäder nu gör?

– Vänsterpartiet är representerade i alla bolagen. Efter valet har vi förhoppningsvis ordförandeposten i flera av dem. Men vi kan driva frågor i alla styrelser. Jag vill se om avfallstrappan kan användas som styrande princip och då är det något vi kan föreslå för alla bolagen. 

Alfred Skogberg