Värdefulla byggnader ska renoveras varsamt

värdefulla byggnader
Den vackra byggnaden går i jugendstil och stod klar år 1908. Den är ritad av arkitekt Sven Torgersruud.

Utanför Mantorp i Mjölby kommun ligger Veta skola, värdefulla och en mycket vacker byggnad som uppfördes i början av 1900-talet efter ritningar av arkitekt Sven Torgersruud (ej helt belagt, andra namn florerar också). Skolan är välbevarad till det yttre med en vit spritputs och detaljer av tegel. Fönstren är rödmålade och originellt spröjsade. Inte nog med att de övre bågarna är spröjsade, de nedre bågarna har också spröjs men i nederkant!

värdefulla fönster

Kommunen menar att bågar och karmar är ruttna och måste bytas. De har också fått ett föreläggande från räddningstjänsten som menar att kraven på utrymning måste tillgodoses. Hur de nya fönstren kommer att underlätta utrymningen är inte klarlagt, men kanske har det något att göra med att nuvarande fönster inte är kopplade, de har enkla bågar som öppnas inåt och utåt.

värdefulla hus
Så välbevarade byggnader är sällsynta och ett fönsterbyte skulle bli förödande.

Att byta ut de ursprungliga fönstren är en åtgärd som strider mot varsamhetskravet i Plan och bygglagen som säger att värdefulla byggnader ska renoveras varsamt. Bytet strider också mot EU:s avfallshierarki och avfallstrappan, ett regelverk framtaget för att vi ska komma till rätta med klimatproblemet. Det är nämligen bättre att energieffektivisera befintliga fönster än att sätta in nya. 

Renoveringsraseriet uppmanar våra följare att protestera genom att skicka ett mejl till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby, cecilia.burenby@mjolby.se . Kopiera texten nedan och mejla!

Hej,

Jag vill protestera mot det planerade fönsterbytet på Veta skola. Ursprungliga fönster är mycket värdefulla just på grund av att de är ursprungliga och inte nytillverkade. Ett byte av fönsterna strider både mot varsamhetskraven i plan- och bygglagen och mot EU:s avfallshierarki, som stipulerar att befintliga byggnadsdetaljer ska underhållas och anpassas, inte kasseras, för att miljömålen ska uppnås. 

Befintliga fönster kan förses med LE-glas och beslagen kan ses över så att de fungerar tillfredsställande. De har fungerat i drygt 100 år kan därför användas i minst 100 år till. Regler och krav för exempelvis utrymning är anpassningsbara till byggnadens förutsättningar.  Hur ser du på det? 

Med vänliga hälsningar, XX (ditt namn här)

Meddela oss gärna när ni skickat in mejlet.

/Gustav och Alfred