Det finns många skäl till att inte byta fönster och ett av de tyngsta är miljöaspekten. Till skillnad från åtgärder som energieffektivisering är fönsterbytet kontraproduktivt vilket innebär ökade utsläpp av växthusgaser. Den tabell som syns högst upp på denna sida finns i rapporten ”Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln” (Lunds tekniska högskola, Ulla Jansson 2022).

Sparar energi, men inte bra för miljön

Av rapporten framgår det tydligt att GWP-faktorn (Global Warming Potential) är betydligt större för ett fönsterbyte än för att energieffektivisera med ny glasruta eller isolerglaskasett. I den sista kolumnen visas den procentuella minskningen för olika åtgärder. Här visar det sig att minskningen för fönsterbyte blir negativ, det vill säga att den inte är en minskning utan en ökning!

Se potentialen i det som redan byggts

Det finns en stor potential i äldre hus. Så här skriver rapportförfattarna: ”Genom att inkludera byggnadens inbyggda energi i form av material och tillverkning av dessa får byggnadens energianvändning en ny dimension. Ett beräknat resultat av det på detta sätt totala energibehovet för en byggnads livscykel kan innebära en helt annan typ av prioritering vid renovering och underhåll.”

/Gustav