Sedan flera år är det välbekant att de stora fossilfria elsatsningarna i norra Sverige kräver mängder av grön el. Tyvärr har inte detta åtgärdats och de styrande har så att säga stoppat huvudet i sanden.

Snart kan de inte längre göra det. Det beror inte bara på att problemet blivit akut, nej, det är faktiskt värre än så. Sandbristen är redan här och sand är en mycket värdefull råvara. Inte minst behövs det sand för att tillverka glas. Glas behövs som bekant till fönster.

I takt med att råvarupriserna ökar i bristens spår och att energin blir allt dyrare, kommer också priserna på glas att öka.

Trots detta, slänger fastighetsägare efter fastighetsägare sina fönster på tippen. Fönsterglaset krossas och går därmed inte att återvinna till nytt fönsterglas eftersom det blir alltför förorenat i den hårdhänta processen.

Bilden visar Maglarps sandtag. Den togs av Maria Sandell på Länsstyrelsen.

/Gustav