Många följare har hört av sig och frågat om vad som karaktäriserar kopplade respektive enkla fönster. I denna lilla film ska jag förklara skillnaden.

En kort historik: fram till början av 1800-talet utfördes fönstren med enkla bågar, det vill säga en båge med ett glas i. Bågen spikades fast i karmen eller hängdes på gångjärn. I början av 1800-talet började man så smått att komplettera fönstren med en extra fönsterbåge med ett glas i. Den monterades på insidan och spikades eller skruvades fast. Innerbågarna togs ut sommartid för att lättare kunna vädra.

Patent
1889 tog Flodquist och Hallberg patent på en ny fönstertyp där de två enkelbågarna kopplades samman till en enhet. Det gjorde det lättare att öppna fönstret. Istället för att först öppna den inre bågen och därefter den yttre bågen, öppnades båda samtidigt. I början av 1900-talet slog denna fönstertyp igenom, men det dröjde till slutet av 1930-talet innan kopplade fönster den gamla fönstertypen slutade att tillverkas.

Kopplade fönster är lätta att öppna, men den gamla typen med enkla bågar har också kvalitér. Den har något bättre energiprestanda och dessutom ger de fantastiskt fint ljus inomhus under den varma årstiden då innanfönstren plockats ut.

/Gustav