Det kommunala och allmännyttiga bostadsbolaget Hammaröbostäder vill riva fem karaktäristiska arbetarbostäder för sågverksarbetarna på Rölon i Värmland, från 1913. Detta trots att Hammarö kommun pekat ut dem som “oerhört viktiga att bevara.

De fem bostäderna på Hammarön i Värmland har ett högt kulturhistoriskt värde. Hammarö kommun har pekat ut dem i sitt kulturmiljöprogram: “Husen är oerhört viktiga att bevara för första intrycket av Skoghall, då de är karakteristiska och ligger i blickfånget.

Bebyggelsemiljön utgör ännu sinnebilden av Skoghall för många och därtill utgör området en spännande och historisk kontrast till den mer sentida bebyggelsen i centrum.”

Eftersatt underhåll

Men underhållet är eftersatt och Hammaröbostäder har räknat ut att nya kök, badrum med mera skulle kosta 50 miljoner kronor. Och se på fotona vilka kök de vill slänga! Bolaget återupprepar en klyscha: ”Husen är nu mer än 100 år gamla och är på slutet av sin tekniska livslängd.”

Detta kök är ett av flera som Hammaröbostäder vill göra sig av med.

Enligt Tony Sonnö som är boende i ett av trähusen och också aktiv i Hyresgästföreningen, har fasaderna målats om med fel färg.
-Det gjorde att färgen snart flagnade. Då målade man med samma felaktiga färg igen, säger Tony Sonnö.

Kommunfullmäktiga fattar beslut

Den 18:e december 2023 ska kommunfullmäktige ta beslut. Kommunstyrelsens förslag är att gå på Hammaröbostäders linje och riva de fem träbyggnaderna.
-Samtidigt har Hammaröbostäder börjat en diskussion med kommunen om att göra en ny detaljplan för att bygga nya bostäder på samma plats, säger Tony Sonnö.

Snart ett minne blott?

Boende i området rasar mot ärendet och har Hyresgästföreningen till sin hjälp. De har samlat in 1 300 namnunderskrifter på papper. Fler organisationer protesterar och reportage har gjorts i NWT, Värmland Folkblad och Sveriges Radio. Det finns även en grupp på Facebook som heter Rädda Rölon.

Vill du protestera mot rivningen? Mejla i så fall till kommunstyrelsen ordförande: [email protected] samt till Hammaröbostäders ordförande [email protected]
Tack!

/Alfred

PS. Bli medlem i Renoveringsraseriet! Det kostar 200 kr. Som medlem kan du påverka val till styrelsen. Det visar även att du är engagerad i vårt arbete och ditt stöd underlättar för oss att arbeta långsiktigt. Och du får även ta del av vårt nyhetsbrev.

Medlem blir du genom att swisha till 123 256 573 7. Ange ”medlemskap”.