Renoveringsraseriet gör allt mer skillnad i arbetet med att folkbilda och skapa opinion för att förhindra ovarsamma renoveringar och rivningar. Under 2023 har vi, trots att vi fortfarande arbetar på vår fritid, gjort mängder av nedslag från hela Sverige.

Landskrona konsthall. Två skivor betong, däremellan väggar av glas. Enklare blir det inte, men samtidigt genialt. Ritade gjorde Fritz Jaenecke och Sten Samuelson. Detta är ett av bidragen till vår tävlingen #vackrastebrutalismen

Täcker stora delar av Sverige

Umeå är en av de platser vi rapporterat från under 2023.

Renoveringsraseriet är baserat i Stockholm och Piteå och rapporterar årligen från stora delar av landet. Våra följare finns från norr till söder, ost till väst. I våra sociala medier får vi regelbundna tips om ohållbara renoveringar i stora delar av landet. I år har vi rapporterat från exempelvis Hjo, Strömstad, Visby, Landskrona, Mölle, Sölvesborg, Kalmar, Oskarshamn, Nordkoster, Sundsvall, Gävle, Luleå, Mora, Falun, Hofors, Umeå, Kiruna och Åtvidaberg. För att nämna några.

I media

Under året har Renoveringsraseriet medverkat i Nyhetsmorgon i TV4 samt i P4 Norrbotten, P4 Skaraborg, P4 Gävleborg, P4 Kalmar samt även här. Vi har även medverkat i tidningen Hela Gotland och i Barometern fick vi hela tre sidor. Även Hjo tidning har lyft vårt arbete samt Corren. Vi har debatterat om Mockfjärds cirkulära fönsterbyten i SvD och på Alltinget har vi debatterat vårt hotade byggnadsarv. I samband med vårt boksläpp skrev Göteborgs Posten en text på ledarplats om vår bok.

Bokprojektet äntligen i hamn

Framsidan på vår bok
Vi är oerhört stolta över vår bok: Gör om gör rätt – landet runt med Renoveringsraseriet

Sommaren 2022 påbörjade vi ett stort projekt. Vi skrev kontrakt med Ordfront förlag och reste runt i landet för att se hur det står till med det byggda kulturarvet. Vi besökte 12 städer, 6 var. Gustav åkte norr om Stockholm och Alfred söder om Stockholm. Vi besökte Hofors, Falun, Hudiksvall, Umeå, Piteå och Kiruna samt Kalmar, Sölvesborg, Hjo, Höganäs, Strömstad och Visby.

Möteslokal för kommunen i Kalmar. Ritad av Ulf Lidström. Uppförd 1972. En av de byggnader vi uppmärksammar i vår bok. Gör om gör rätt – landet runt med Renoveringsraseriet.

Boken gavs ut i slutet av november och uppmärksammades bland annat av Nyhetsmorgon i TV4 samt i en mängd lokalmedia. Alfred besökte också Kalmar, Hjo och Visby och höll föredrag om boken. Lokalmedia på dessa orter har uppmärksammat föreningen och boken. Se ovan.

Vackraste brutalismen

Kvastekulla kapell i Partille. En fantastisk skapelse i betong och koppar signerad arkitekterna Bengt Lundsten och Per-Mauritz Ålander.

I slutet av sommaren anordnade vi tävlingen Vackraste brutalismen som fick stor uppmärksamhet och resulterade i tidningsartiklar samt lokalradio. Segrade gjorde Kvastekulla kapell i Partille. Bland övriga nominerade fanns bidrag från Norrköpings stadsbibliotek, Bolidens kyrka och Landskrona konsthall.

Fackförbund gröntvättar

Kök som fackförbundet Vision vill byta ut.

Fackförbundet Vision håller en hög profil när det gäller hållbarhet. Men när det kommer till de fastigheter de själva äger och förvaltar, föredrar de att riva ut välbevarade 1950-talskök för att på så sätt kunna maxa hyran. I en fastighet på Östermalm i Stockholm är samtliga kök nu hotade, även de kök som ersatts under den senaste 10-årsperioden.

Fackförbundet menar att de byter köken för miljöns skull, att de med nya kök lättare kommer att uppnå klimatmålen. De är ett utmärkt exempel på att gröntvätta

Vision är inte den enda fastighetsägaren som vill riva ut kök, vi har under året rapporterat om Einar Mattssons kamp för att få riva ut samtliga kök i ett 1960-talshus på Södermalm i Stockholm.

En ny rivningsvåg

Den rivningsvåg som svepte fram över landet under 1960-1970-talens ser återigen ut att ha tagit fart. I Göteborg har ett flertal värdefulla byggnader rivits, bland annat Kjellbergska flickskolan från 1930-talet.

Valhallabadet i Göterborg hotas av rivning.

I dagsläget är det nyrenoverade Valhallabadet hotat. Det är en unik byggnad som egentligen borde vara byggnadsminnesförklarad. Förutom den finns planer på att riva stora delar av ett kvarter med landshövdingehus. Fastighetsägaren har precis fått rivningslov beviljat och planerar att bygga nya hus som är en våning högre.

Hus med stort kulturhistoriskt värde som Hammaröbostäder vill riva.

På Rölon i Värmland finns några vackra hus från 1900-talets början. Det kommunala bostadsbolaget Hammaröbostäder vill riva för att bygga nytt.

Framtiden

Vi arbetar långsiktigt genom att bland annat träffa medier och politiker för att informera om vad som händer och därmed bidra till en reell förändring. Vi gör allt vi kan för att det ska bli dyrare att slänga byggnadsdetaljer och billigare att bevara och underhålla. Med ekonomiskt stöd kan vi fortsätta med våra dagliga inlägg på sociala medier. Vi kan också producera vår podd Vackra hus och hemska renoveringar och vi kan erbjuda våra följare stadsvandringar, videoinslag och mycket mer.

Vi har också en vision för framtiden som du kan läsa genom att klicka här.

Så når vi målen

Under våra tre första år har vi byggt upp vår trovärdighet. Vi får varje dag nya följare i sociala medier. Det leder till att vi når fler och kan påverka mer samt att många hör av sig. Under 2024 vill vi fortsätta att växa. Vi arbetar för att skapa opinion för att se till att hållbarhetsmålen nås och att äldre byggnader behandlas med den respekt de förtjänar. Därigenom bidrar vi till kunskap och till att vårt budskap hamnar högre upp på den mediala och politiska agendan.

Utmaningar

Detalj från Listers härads tingsrätt i Sölvesborg, ritad av Gunnar Asplund 1919-1921.

Renoveringsraseriet driver vi på vår fritid. För att kunna resa i Sverige och producera vår podd har vi tagit ledigt från ordinarie sysslor. I kombination med att vi behöver få intäkter för att betala månatliga levnadskostnader har vi en stor arbetsbörda som kräver uppoffringar. Vår långsiktiga plan är att kunna samla in tillräckligt så att vi får en rimlig ersättning för vårt arbete, och så att vi kan lägga mer tid på att arbeta med frågorna. För det behöver vi ekonomiskt stöd.

För att läsa om hur man kan stödja Renoveringsraseriet, klicka här!

/Gustav Bergström och Alfred Skogberg