Säffles arkitektoniska värden – större än många tror

År 2013 publicerades en kulturhistorisk utredning av Värmlands museum om Säffle: Ny stad i rött tegel – om bostadsbyggandet i Säffle centrum. Exempelvis kan vi läsa att: “Bebyggelsen från 1950- och 60-talen utgör idag ett av Säffles viktigaste karaktärsdrag och är en väsentlig del av stadens identitet. Det finns därför anledning till respekt och stolthet inför denna del av Säffles stadsmiljö.”

I den berättas om hur 1950- och 1960-talets byggande präglar Säffle, vilka typiska drag som utmärker staden samt vikten av vård och underhåll. Dessvärre kan man tro att få av Säffles beslutsfattare läst och tagit till sig skriften. Säffle har under många år sakta men säkert förvanskats. Balkonger, träfönster och ursprungliga och tidstypiska portar har ersatts av nyproducerade utan egen identitet. De kulturhistoriska värdena har i stor utsträckning slängts på sopberget.

Det är oerhört sorgligt för hade de styrande tagit till sig den kulturhistoriska utredningen hade sannolikt staden uppfattas som betydligt mer arkitektoniskt intressant än den är i dag. I stället för att bli ett utflyktsmål för den som uppskattar tidstypiska byggnadsdetaljer, har staden i stor utsträckning blivit ytterligare en symbol för hur det kan gå när politiker utan gediget intresse bidrar till förvanskning.

Stadshuset – en riktig pärla

Entréplanet
Säffle Stadshus är en arkitektonisk pärla. Här är allt bevarat och det tidstypiska och påkostade stadshuset är en stolthet för Säffleborna.
Fullmäktigesalen med armaturer i venetiansk stil.
Möblerna i Stadshuset är levererade av Bröderna Jakobssons träindustrier och utformade av möbelformgivaren Axel Larsson.
1954, nästan tre år efter att Säffle fick stadsprivilegier, stod stadshuset klart.
Intartian du ser till vänster ritades av Rudolf Persson och berättar om Säfflebyggdens historia.
Fantastiska möbler. Röllakanamatta ritad av Ethel Halvar-Andersson.
#tidstypiskt

Utdrag ur Ny stad i rött tegel

“Under 1950-talet blir balkongen alltmer en självklar del av flerbostadshuset. Det är vanligast med utanpåliggande eller delvis indragna balkonger. Fronterna är liksom under 1940-talet mestadels i plåt som kan vara slät eller sinuskorrugerad. Balkongfronterna är målade i kulörer som ofta utgör en påtaglig kontrast till fasadkulören. Under slutet av 50-talet blir betong och eternit vanligare som frontmaterial. Smidet blir under 1950-talet en viktig del av balkongens gestaltning och får ofta ett kombinerat funktionellt och dekorativt syfte. Genombrutna balkongfronter är vanliga.” Utdrag ur: Ny stad i rött tegel – om bostadsbyggandet i Säffle centrum.

De ursprungliga balkongerna med fronter av småsinuskorrugerad plåt finns fortfarande kvar. De är smäckra och tidstypiska, men i behov av underhåll.
En tidstypisk modernistisk byggnad där man bytt ut fönstren.
Nytt fönster av aluminium med en inte särskilt smäcker profil.
De fastigheter vi hittade som ännu hade ursprungliga byggnadsdetaljer var oftast i ett bedrövligt skick.

Tengboms vattentorn i Säffle

Ivar Tengboms ritade vattentornet som byggdes 1914.
I dag rymmer vattentornet en konsthall.

Modernistisk arkitektur

En av många byggnader i rött tegel. Ett material som är mycket typiskt för just Säffle. Bottenvåningens mosaik har bevarats.
Nils Einar Eriksson heter arkitekten som ligger bakom många av Säffles modernistiska fastigheter.
Ursprungliga tidstypiska träfönster och dito port har kasserats till förmån för serietillverkade i aluminium, ett material som inte kan underhållas och som därmed har kort livslängd.
Flera av Säffles fastigheter har Förskjutningar i sid- eller höjdled eller vinkelställda byggnadskroppar. Det gör att linjer bryts upp och det skapar variation, rytm och livlighet. Bryter upp och delar in en annars stor och massiv byggnadskropp. Det skapar variation, rytm och livfullhet.

Holgers konditori

Vid Stortorget i Säffle ligger det anrika konditoriet Holgers som öppnade redan 1933. Lokalen är dock äldre än så. Det har funnits ett konditori här sedan 1907 men då under namnet Nilssons Konditori. Holgers startades av Holger Andersson och hans hustru Greta och blev snabbt en institution i staden.

Holgers uteservering gör sig bäst i sol.
I Holgers kök finns en unik ugn, en elektrisk stenugn som är närmare 100 år gammal och som används än idag.
Vad sägs om en Budapestbakelse? Detta delikata bakverk finns naturligtvis på Holgers. Namnet till trots är det en svensk komposition som tillskrivs Ingvar Strid i Vetlanda!

I Säffle finns det många hus i rött tegel. En stor del av dessa ritades av stadsarkitekten Carl Waldenström som startade sin verksamhet i Säffle 1950.

Smidesräcke och ursprunglig tablettomat, på Holgers finns en hel del tidstypiskt kvar.

Viktiga tips för att förvalta byggnadsarvet


I Stad i rött tegel listas några byggnadsvårdprinciper, bland annat vikten av kontinuerligt byggnadsunderhåll, att man ska använda ursprungliga material och metoder så långt möjligt, att man ska respektera de ursprungliga materialen. Görs tillägg bör de vara möjliga att tas bort utan att originalmaterialet skadas. Dessutom poängteras vikten av att söka hantverkare och entreprenörer som har erfarenhet av varsam ombyggnad.

Vi ställer oss starkt frågande till om Säffles politiker tagit till sig av detta med tanke på hur förvanskad staden är.

Ursprungliga balkonger väg till sopberget? Säffles vård av det kulturhistoriskt intressanta imponerar inte. De ursprungliga tvåluftsfönstren har ersatts av en stor ruta med fuskspröjs.
Fuktskadade dörrar gör ingen glad.
Tidstypiska fönster som inte tas om hand. Säffle missar att vårda byggnadsarvet.

Biograf Saga

Saga biografen – hur vårdas den för framtiden?

Anslagstavlan vid bron

Anslagstavla med patina! Här har mycket spännande utannonserats.
Mosaiken! Mosaik är ett vanligt material i anslutning till butiker och entréer. Snyggt och hållbart!

Flera av våra poddar

Lyssna på vår podd från Örebro genom att klicka här.

Och klickar du här kan du lyssna på vår podd från Gyttorp.

Vill du ta del av vad som hände i Nora klickar du här.

Podden har vi kunnat göra tack vare bidrag från våra följare. Stöd oss gärna genom att bli månadsgivare på patreon.com/renoveringsraseriet Du väljer själv summa. Ditt stöd är värdefullt och bidrar till vårt långsiktiga arbete. Tack!

/Alfred och Gustav