I det andra avsnittet av podden Vackra hus och hemska renoveringar beger vi oss till Gyttorp, ett samhälle som ligger några mil norr om Örebro och är en del av Nora kommun. Under 1940- och 1950-talen uppfördes här en mängd fantastiska byggnader som ritades av Ralph Erskine. Det är unika byggnader som är unikt välbevarade!

En av många originella byggnader i Gyttorp som ritats av Ralph Erskine. Vardagsrummen en trappa upp har stora fönster med “pinnräcken” framför. Denna byggnad kallas Vinkelboda.

I podden besöker vi Gyttorp och samtalar med Norabostäders VD Eva Henebäck och deras förvaltare Mats Carlsson, som också växt upp i området. Vi träffar också Peter Ljungné som ansvarade för renoveringen och före detta stadsarkitekt Anders Åberg. Vill du veta mer om renoveringen så skriver Peter Ljungné utförligt om den här.

Shoppingcenter i Luleå, världens första inomhusgalleria, invigdes på hösten 1955 och ritades av Ralph Erskine.

Ralph Erskine föddes i Storbritannien där han också fick sin utbildning. I slutet av 1930-talet kom han till Sverige och här kom han att bli en uppmärksammad och framgångsrik arkitekt. Till hans mest omtalade skapelser hör Shoppingcenter i Luleå som blev internationellt uppmärksammat eftersom det var världens första inomhusgalleria. Ett år senare stod USA:s första klar, Southdale Center i Edina, Minnesota.

Vilka färger! Grönt, blått och vitt. Dörren är klädd med liggande panel och omges av stora glasytor. Gårdstigen heter huset.

Husen i Gyttorp uppfördes av Nitro Nobel och uppfördes i etapper under åren 1945-1961. Husen var dels vanliga trevåningshus och dels radhus i två våningar, eller radhusliknande byggnader i två våningar med en lägenhet på varje plan. Bostäderna var framförallt om 2-4 rum och kök och fick en för tiden modern standard med badrum och välplanerade kök.

I denna byggnad har arkitekt Erskine vänt på planlösningen på våning 1 trappa vilket gör att de franska balkongerna finns på olika ställen på våningsplanen. Huset kallas Arken och hör till de mest intressanta.

l mitten av 1970-talet sålde Nitro Nobel husen till Riksbyggen som i slutet av 1980-talet planerade för en större upprustning. Riksbyggen valde istället att sälja husen vidare till fastighetsbolaget Eccere AB som började rusta, men gick i konkurs 1992. År 1995 gick Nora kommun in och köpte hela anläggningen och tack vare ett generöst bidrag från Riksantikvarieämbetet kunde husen renoveras och återställas till sin forna glans. Husen är idag byggnadsminnesförklarade och Nora kommun fick år 2002 ta emot Europa Nostrapriset.

Elegansen! Mörkgrå puts, vit balkongfront och rött smide! Svartsjö heter huset.

Gyttorp är ett fantastiskt resmål för den som är intresserad av modernistiska arkitektur och Ralph Erskines byggnader. Läs mer om de olika byggnaderna här. Det går också bra att hyra en lägenhet för en eller ett par dagars vistelse. Uthyrningen sköts av Gyttorps byalag. Kontaktuppgifter finner du längst ned på denna sida.