Renoveringsraseriet har vunnit Nordiska konservatorförbundet Sveriges pris Bevare mig väl.

Priset är det enda i sitt slag och syftet är att uppmärksamma framstående insatser inom kulturvården och stärka intresset för bevarande.

Motiveringen är följande: “Med sitt engagemang och aktiva påverkansarbete har Renoveringsraseriet medvetandegjort en bred allmänhet om vikten av bevarande av vårt arkitektoniska kulturarv. Genom kunskapsspridning, kritisk granskning, och journalistisk påverkan har föreningen tydliggjort hur bevarandet av kulturarvet kan bidra till ett hållbart samhälle.”


Vi är båda djupt tacksamma och hedrade över priset. Det visar att vårt arbete verkligen når ut och uppskattas. Att det är konservatorskrået som uppmärksammat oss gör oss extra glada eftersom de verkligen vet vikten av att vårda.

Prissumman är på 25 000 kr och verkligen ett viktigt tillskott till vår verksamhet.