I korsningen Högalidsgatan/Borgargatan på Södermalm i Stockholm står en ståtlig hörnfastighet från 1911. Den ritades av Ivar Engström och har en mycket vacker fasad med många ursprungliga detaljer. För ett halvår sedan var intrycket ett annat och den slitna fasaden pryddes av ovanligt klumpiga fönster med breda karmar som i huvudsak saknade spröjs.

Fasaden innan renoveringen. Notera de klumpiga fönsterkarmarna och avsaknaden av spröjs.

För några år sedan började styrelsen för bostadsrättsföreningen Bulten 12 i Stockholm att planera för fasadrenovering. Det stod snabbt klart att även fönstren behövde åtgärdas. De flesta fönster var från 1980-talet och i dåligt skick. Fönstren hade mycket grova karmar och saknade också det spröjs som de ursprungliga haft i överkant. Styrelsen insåg att om de ville göra något åt fönstren, så gällde det att passa på i samband med fasadrenoveringen när den gamla putsen skulle knackas ned. Att byta fönster efter en fasadrenovering är inte att rekommendera. Då måste man välja nya fönster av instickstyp, dvs fönster som monteras i befintlig karm.

Styrelsen kontaktade Stockholms stadsmuseum, Stadsbyggnadskontoret och Svenska Byggnadsvårdsföreningen för att få tips om fastighetsägare som ersatt missprydande fönster med tidsenliga kopior av originalen. Det visade sig snabbt att det var lättare sagt än gjort och föreningen fick istället ägna mycket tid och kraft åt att formulera en kravlista på hur de nya fönstren skulle se ut.

Fasaden efter renoveringen

När huset var nytt var alla fönster utom de på bottenvåningen utförda med utåtgående enkla bågar med lösa innanfönster. På bottenvåningen satt inåtgående kopplade tvåglasfönster. Föreningen bestämde sig för att göra nya fönster i stil med de på bottenvåningen, fönster som skulle maximera ljusinsläppet och dessutom vara smäckra och eleganta. De ville också att de nya fönstren skulle ha tidsenliga beslag och att glaset skulle påminna om det munblåsta glas som fanns i början av 1900-talet. Munblåst glas är mycket dyrbart idag så valet föll på “restoverglas”, ett maskindraget glas som i just detta fall påminner om gammalt valsat glas (Restover light från Schott).

Detalj av burspråk

Fönstren tillverkades av Wimmerby fönstersnickerier och för att säkerställa att resultatet verkligen skulle bli bra, provtillverkades ett par fönster som monterades i en lägenhet. Fönstren försågs med utanpåliggande spanjoletter och ett tjockare glas i innerbågen för att dämpa buller. Resultatet blev mycket lyckat och projektet fick grönt ljus.

De nya fönstren har smäckra karm och bågar

Att göra en så ambitiös renovering är mycket ovanligt. Däremot är det desto vanligare att styrelsen önskar nytt och underhållsfritt vilket får till följd att äldre träfönster av hög kvalité slängs ut till förmån för fönster av engångstyp med ytskikt av lättmetall. Åtgärden motiveras ofta med att det är viktigt att tänka på föreningens ekonomi, att det måste bli så billigt som möjligt. Brf Bulten 12 resonerade annorlunda och ville istället ha en lösning som är hållbar i generationer. De ville ha fönster som kan underhållas under mycket lång tid. Styrelsen var dessutom helt enig om att floatglas och lättmetall inte var intressanta alternativ.

För några veckor sedan avslutades fasadrenoveringen och nu är föreningens fastighet en prydnad för området. Flera bostadsrättsföreningar har redan hört av sig och vill veta mer om denna ovanligt lyckade fasadrenovering.

Det nytillverkade fönstret till vänster och 1980-talsfönstret till höger.

Renoveringsraseriet är mycket imponerade och hoppas att denna renovering ska bli ett föredöme för andra bostadsrättsföreningar. Vi hoppas också att fastighetsägare som har ursprungliga fönster och funderar på att kassera dem, förstår vilket stort värde det finns i att bevara dem.

Kontaktuppgifter till styrelsen [email protected]
Totalentreprenör: Total Fasad Stockholm AB
Underentreprenör nya fönster: Fönsterpartner AB