Det är en fullt berättigad fråga efter att fastighetsägare efter fastighetsägare som velat renovera gått till Hyresnämnden och där fått rätt att kasta ut kök, garderober, dörrar och parkettgolv. För att ta reda på det skickade vi ett antal frågor till Hyresnämnden. 

Vi frågade bland annat hur de ser på avfallstrappan, varför de prioriterar hyresvärdens önskan att byta ut framför hyresgästens vilja att bevara, hur de ser på kvalité hos äldre byggnadsdetaljer och så vidare. Du kan läsa frågorna i sin helhet länge ned på denna sida.

Det svar vi fick var kortfattat och snorkigt och gjorde oss inte klokare: “Det är engagerande och intressanta frågor du tar upp i ditt mail av just den 1 april. Vad hyresnämnden gör framgår av dess hemsida med en uppräkning av dess uppgifter. Där ingår tyvärr inte vad du tar upp i ditt mail, så jag måste avstå från att gå in dessa frågor.”

Vi gav oss inte utan skickade våra frågor till presskontakten men det gick ännu sämre där. Inte ett ljud!

Så vi svävar fortfarande i okunnighet om hur Hyresnämnden ser på våra frågor och vill gärna veta varför hållbarhet, kvalité och kulturarv inte är något de tar hänsyn till. Med tanke på hur många kök som de låter fastighetsägarna kassera tycker vi att detta är högst rimliga frågor.

Vill du veta hur Hyresnämnden ser på dessa frågor? Skicka ett mejl till [email protected] och klistra in dessa frågor:

“Hej, jag har förstått att den ideella föreningen Renoveringsraseriet har sökt er för att få svar på angelägna frågor men att ni inte svarar. Därför har jag nu kopierat dessa och önskar svar. 

Det jag vill veta är följande: Varför prioriterar Hyresnämnden näst intill alltid hyresvärdens önskan att byta ut byggnadsdetaljer som exempelvis kök framför hyresgästens vilja att bevara detsamma? 

Sverige ska gå mot en cirkulär ekonomi och följa EU:s avfallshierarki som är en del av miljöbalken. På vilket sätt bidrar Hyresnämnden till att vi ska gå mot en cirkulär ekonomi och att även fastighetsägare måste följa EU:s avfallshierarki? Ge gärna konkreta exempel.

Med vänliga hälsningar, Xxx”

Här är frågorna vi ställde till Hyresnämnden

Hej! Som generalsekreterare för den ideella föreningen Renoveringsraseriet skulle jag vilja ställa några frågor till er angående synden på standard och renovering och hur det påverkar miljön och kulturvärden.

EU har tagit fram en avfallshierarki för att vi lättare ska nå våra klimatmål. Se https://www.sysav.se/skola/lararrummet/Avfallstrappan/ Runt om i Sverige finns liknande mål. Se här för ett till av många exempel: https://www.stockholmvattenochavfall.se/…/sva072-avfallspla… Är ni i hyresnämnden insatta i dessa mål? Trots avfallshierarkin kasseras mängder av byggnadsdetaljer i samband med att flerbostadshus renoveras. Bland annat är det köken som byts. Dessa är vanligtvis av hög kvalité och de kan i många fall användas under åtskilliga decennier. I de fall hyresgästerna går till Hyresnämnden får de nästan aldrig medhåll utan hyresvärden får istället rätt att sätta in nya kök.

Fråga: Hur kommer det sig att Hyresnämnden prioriterar fastighetsägarens önskemål och inte hyresgästernas och miljöns?

När bostadsrättsföreningar stambyter så byts nästan aldrig köken av bostadsrättsföreningen, istället återmonteras befintliga kök. När hyresrätter renoveras byts köken trots många hyresgästers protester. Uppenbarligen går de att bevara.

Fråga: Vad behöver göras för att även hyresgästerna ska få behålla sina kök?

Ett 1950-1960-talskök har det mesta som behövs och dessutom är vanligtvis kvalitén högre på snickerierna jämfört med i dag. De går dessutom att underhålla genom ommålning. Nya kök är vanligtvis svåra att måla om med tillfredsställande resultat, framförallt när luckorna är klädda med plastlaminat eller liknande material. Fråga: Om man byter ut de gamla köken mot nya som är svåra att underhålla borde väl detta ses som något negativ? Stämmer det eller ser hyresnämnden detta som något positivt?

Fråga: En fastighetsägare har rätt att uppdatera lägenheterna till modern standard, men vad innebär egentligen modern standard? Innebär det bara att något är nytt eller vad?

Många hyresgäster menar också att nya kök med laminat är betydligt fulare än platssnickrade kök med massivt trä.

Fråga: Tar Hyresnämnden någon som helst vikt vid materialval och eller hyresgästernas synpunkter på kvaliteten när nya kök byggs?

Fråga: Ett äldre kök kan vanligtvis anpassas efter nya krav. Bland annat kan bänkhöjden justeras, diskmaskin och mikrovågsugn kan byggas in. Det är helt enkelt ett sätt att uppdatera köket och få modern standard. Är inte det betydligt bättre än att byta ut? Betänk EU:s avfallshierarki.

Många fastighetsägare menar att det inte går att bevara gamla kök. Det är för kostsamt när stammarna ska bytas, menar dem. Dessutom kan de inte förvaras i lägenheten eftersom man samtidigt med stambytet drar om el, tapetserar och slipar golv. Men för bostadsföreningar går det bra.

Fråga: Bör vi inte ställa krav på hyresvärdar att de i första hand följer EU:s avfallshierarki så att vi lättare når klimatmålen genom att avsevärt minska avfallet och i stället underhålla och reparera?