Renoveringsraseriet har nu funnits i snart två år och vi har skrivit sex debattexter om hur vårt byggnadsarv kan skyddas samtidigt som vi lyfter hur viktigt det är att inte producera onödigt byggavfall, inte minst om vi ska kunna uppnå klimatmålen. Som en utveckling av vårt arbete har vi börjat ta kontakt med riksdagspartierna för att se hur de tänker kring våra frågor. Nyligen träffade vi riksdagsledamöterna Ola Möller och Joakim Järrebring (s) i riksdagen. De kände inte till oss sedan tidigare och hade inte hunnit läsa våra debattexter. Så här svarade Ola Möller på våra frågor.  

Hur kan skydd för skyddsvärda fastigheter förbättras?

– Skyddet måste utgå från både de kulturella värdena och de klimatmässiga värdena. Där måste vi givetvis se över lagstiftningen så att vi hittar en bra avvägning mellan människors möjlighet att utveckla och bo i husen och där det kulturhistoriska och miljömässiga perspektivet samspelar. Exakt hur det ska ske är något vi måste utreda vidare men det är en viktig fråga.

Vad har ni fått med er från det här mötet?

– Förutom väldigt bra anekdoter som ju pekar på problem så har vi också förstått att helheten är viktig att se. Här finns perspektiv kring avfallstrappan som måste vägas in i processerna mer och det är ett tänkvärt sätt att resonera. Man är ju ofta i vardagen i verktygslådan kring sin egen fråga: jag ska bygga bostäder. Eller: vi ska lösa ett förhandlingssystem. Då är det väldigt nyttigt när organisationer som ni kommer och ger oss inspel så vi är jättetacksamma för att ni kom.

Vi har bland annat diskuterat bruksvärdessystemet och ROT. Har ni tänkt till på något sätt kring det vi pratat om?

– När det gäller bruksvärdesssystemet är det viktigt att respektera parternas möjligheter att utforma det som är bäst lokalt. Men givetvis är inte bruksvärdessystemet skrivet i sten. Det är också oerhört viktigt, som ni varit inne på, att människor kan bo kvar till rimliga hyror. När det gäller ROT är det en diskussion som pågår om den ska förändras och där brukar procentnivåerna gå upp och ner. Men vi är givetvis inte främmande för att diskutera mer klimatsmart ROT om vi nu ska förändra den i framtiden för den är en viktig investering för framtiden.

Något övrigt du vill tillägga?

– Stort tack för att ni kom och jag hoppas att ni fortsätter ert viktiga arbete med att driva på så att vi får till en cirkulär ekonomi och så att vi har ett hållbart samhälle att lämna över till våra barn. Så stort tack för initiativet.

Kommer ni att börja följa oss på sociala medier?

– Vi har väl inget val nu! Givetvis ska ni få en till följare på Instagram. 

/Alfred Skogberg