När vi startade Renoveringsraseriet i början av 2020 granskade vi hur Svenska Bostäder tog hand om sitt bestånd. Resultatet var då beklämmande. Men granskningen gav effekt. Svenska Bostäder är i dag ett av få allmännyttiga bolag som har gjort om och som nu gör rätt.

Svenska Bostäders policy har gått från att bygga om och byta ut, till att renovera och ta om hand. En utveckling vi på Renoveringsraseriet har pushat på och som nu gett utdelning. På Svenska Bostäders webbsida kan man läsa mer om den nya policyn. Ulf Wiktorsson, teknik- och underhållschef på Svenska bostäder, har svarat på våra frågor.

Vad konkret är det ni vårdar och underhåller nu som ni tidigare inte vårdat och underhållit?

– Det vi konkret har gjort är att ändra vårt sätt att se på renovering, det vill säga att utgångspunkten numera är att vi ska renovera, och inte bygga om/byta ut i första hand.

Hur har ni gått till väga för att utföra mindre reparationsbehov istället för att vänta tills stora behov uppstår?

– Vi har gjort en massiv inventering av hela vårt fastighetsbestånd – och den pågår fortfarande. Utgångspunkten är att vi övergår från helombyggnad, till att göra saker i tid för att bevara i den mån det går. Tidigare var vår underhållsplan en (relativt) kort lista på helombyggen, numera är det en detaljerad lista med vilka portar som ska målas, trapphus som ska renoveras osv. I första hand byter vi inte ut, utan tar hand om. Det är en 180-graderssväng som innebär ett omfattande omställningsarbete för många delar av vår organisation.

Oerhört glädjande

På vilket sätt får hyresgäster nu mer att säga till om?

– Våra hyresgäster engageras i vissa lägen där de får välja färg, tapet och golv, om det bedöms uttjänt och bör bytas. Det gäller även de gemensamma utrymmen som kan finnas i en fastighet.

Oerhört glädjande tycker vi på Renoveringsraseriet att Svenska Bostäders helomvändning är. Nu väntar vi på att alla andra kommunala bostadsbolag ska göra skäl för rätten att kalla sig allmännyttiga. Och ska de göra de lär de behöva granskas. Och med din hjälp kan vi fortsätta. Stötta oss därför genom att prenumerera på exklusivt innehåll på Instagram. För 35 kr i månaden kommer vi att publicera innehåll som bara våra prenumeranter på Instagram kan se. Ju fler som på olika sätt stöttar oss desto lättare blir det att göra mer. Så kan du avvara summan motsvarande en billig kaffe i månaden (35 kr) så hjälper du oss stort.

Tack!

/Alfred