Bygg- och fastighetsbranschen står för över 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Därför granskar vi branschen och släpper listan på de tre nominerade till den föga avundsvärda titeln “Årets gröntvtättare i bostadsbranschen.”

Många bostadsbolag skryter om sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att de lärt sina hyresgäster sortera avfall och inte slösa med varmvattnet. Men samtidigt river de vackra och påkostade kök och byter fönster istället för att energieffektivisera dem. Ett solklart brott mot den lagstiftning som finns, inte minst den så kallade avfallstrappan.

Att bete sig så här kallas för att grönmåla, eller gröntvätta, efter engelskans greenwashing. Under våra fyra år med Renoveringsraseriet har vi stött på många sådana bostadsbolag. För närvarande står bygg- och fastighetsbranschen för över 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Eller ungefär tio gånger så mycket som flyget släpper ut. Därför granskar vi branschen och utser årets gröntvättare.

De nominerade är:

Tidstypiskt kök som ska rivas ut.
I Signalistens hus i Bergshamra finns hudratals kök från tidigt 1960-tal. Dessa kök samt innerdörrar, garderober, parketter och lister vill Signalisten kassera.

Signalisten i Solna renovräker hyresgäster

Den första vi nominerar är det allmännyttiga bostadsbolaget Signalisten i Solna. Bolaget vill gärna framhäva att de tar klimatfrågan på största allvar. Så här skriver de på deras webbsida:

“Signalisten är medlem i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ vars syfte är att branschen ska minska utsläpp av växthusgaser. De två övergripande målen i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Signalisten är också miljödiplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.”

Som om dessa fina målsättningar inte är nog strösslar de hårt med ordet “hållbarhet”, i företagets års- och hållbarhetsredovisning. Men de nämner inte med ett ord att de ägnar sig åt renovräkningar. För det är precis vad de gör. 1700 lägenheter ska nämligen renoveras och då passar Signalisten på att kassera mängder av tidstypiska kök och annan fullt fungerande utrustning. Hyran ska höjas med så mycket som upp till 60 procent! Något som de boende, enligt Sveriges Radio, kallar för “en lyxrenovering”. Och många kommer att tvingas flytta eftersom de inte har råd att bo kvar.

Detta sker alltså i ett så kallat allmännyttigt bostadsbolag. Vi föredrar att kalla dem för allmänskadliga.

I skrivande stund planeras och pågår ombyggnadsprojekt i ,inst tre av Einar Mattssons bostadshus på Södermalm i Stockholm. I samtliga ska köken kasseras, trots att hyresgästerna inte vill annat än att få behålla dem.

Einar Mattsson hycklar om miljöarbetet

På bilden ovan ser du kök som bostadsbolaget Einar Mattsson har slängt ut, eller ska slänga ut. Samtidigt skriver de så här på sin webbplats:

“Att minimera avfall och verka för ökad materialåtervinning är ett kontinuerligt arbete på våra byggarbetsplatser och i vår verksamhet. Vi har satt upp målet att avfallet inte får uppgå till mer än 20 kg per byggd area när vi bygger nytt och bygger om, med en första anhalt om att uppnå max 25 kg per byggd area.

Vi har även ambitiösa mål för materialåtervinning samt återbruk. Att vidareutveckla vårt arbete med hur vi kan bevara och återbruka mera är ett fokus i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.“

Renoveringsraseriet har under flera års tid rapporterat om Einar Mattssons renoveringar. Om kök, garderober och fanerade innerdörrar som förpassats till containern. Vi har också uppmärksammat ett fönsterbyte av en 1950-talskåk i Västertorp som gjordes utan bygglov.

Sammantaget gör detta att Einar Mattsson är en stark kandidat till vårt gröntvättningspris! De kasserar kök och annan inredning på löpande band, samtidigt som de slår sig för bröstet och meddelar att de har ett ambitiöst program för att minska mängden avfall vid ombyggnad. Det är hyckleri på högsta nivå.

Köken i Visions bostadshus på Östermalm är i en klass för sig! De har fanerade luckor som i många fall är i utmärkt skick. Vision påstår att alla kök ska demonteras varsamt och återmonteras i ett annat hus. Var och hur detta ska gå till vill de dock inte avslöja eftersom ärendet befinner sig i hyresnämnden.

Fackförbundet Vision borde inte äga hyresrätter

Vision är fackförbundet som utbildar klimatombud och som kämpar för en hållbar konsumtion och produktion. Vision är dessutom ett miljödiplomerat fackförbund, enligt standarden Svensk Miljöbas. Visions ordförande heter Veronica Magnusson. Hon har varit borgarrådssekreterare i Miljöpartets kansli och är en sann klimatkämpe.

Vision äger ett antal bostadsfastigheter i Stockholm. En av dem ligger på Gyllenstiernsgatan på Gärdet i Stockholm och här skulle deras stolta klimatambitioner kunna konkretiseras. Men i stället för att vårda och bevara fantastiska kök med påkostade luckor i ädelträ, som är en del av husets kulturhistoria, planerar Vision en genomgripande renovering. Den innebär bland annat att samtliga kök ska kastas ut.

I samband med att vi uppmärksammade den planerade renoveringen gjorde Vision följande uttalande:

“Att genomföra åtgärder som energieffektiviserar och får ett mer hållbart underhåll är två delar som har stor påverkan och långsiktig påverkan på klimatet. [..] Vårt mål är att det faktiska resultatet av renoveringen ska leda till mer hållbara fastigheter och därmed också minskad klimatpåverkan.“

Vision lyckas med konststycket att få det att framstå som att åtgärden skulle bidra till en MINSKAD KLIMATPÅVERKAN. Vision påstår också att alla kök kommer att monteras ned varsamt och sättas upp i i något annat hus. Hur det ska gå till och var köken ska monteras, vägrar Vision att svara på.

Så här talar bara en gröntvättare av rang! Det är imponerande kreativt och gröntvättning i världsklass.

Vad säger du?

/Gustav och Alfred

PS.

Bli medlem! Det kostar 200 kr för privatpersoner och 750 kr för företag. Som medlem kan du påverka val till styrelsen. Medlemskapet visar även att du är engagerad i det vi arbetar med. Ditt ekonomiska bidrag underlättar för oss att arbeta långsiktigt och du får även ta del av vårt nyhetsbrev. Därför är vi oerhört tacksamma för alla våra medlemmar!

Medlem blir du genom att swisha till 123 256 573 7. Observera att du i meddelanderutan behöver skriva ”medlemskap”. Ange också din e-postadress. Du kan också använda bankgironummer 5477-6919. Även här behöver du ange att betalningen avser ”medlemskap”.