Att renovera varsamt är egentligen inte svårt alls, men trots det stöter många som vill göra rätt på problem. Detta beror bland annat på att byggbranschen är så inriktad på utbyte istället för renovering. Många hantverkare är mer att betrakta som montörer och inte kunniga i att reparera. På senare år har det dock kommit fram en skara duktiga yrkesmän som vet hur man reparerar och underhåller äldre byggnader. Ett hett tips är också att anlita en antikvarie som kan ge råd inför renoveringen.

Ursprunglig balkong till höger, ny i lättmetall till vänster. Den nya ger ett betydligt mer slutet intryck jämfört med originalet. För många är skillnaden kanske inte så stor mellan de två, men ju mer man tittar, ju tydligare träder olikheterna fram..

Om man vill renovera varsamt måste man först vara beredd på att stå på sig. Det gäller framförallt balkonger och portar som många firmor slentrianmässigt uppmanar oss att byta. Fönster är vanligtvis lättare att få renoverade på ett bra sätt.

Brf Gökens vackra byggnader med rekonstruerade balkonger i smide och trådnät. Så vackert kunde det se ut i början av 1930-talet!

Låt oss börja med balkonger som oftast är det svåraste. Tyvärr är det ovanligt att den firma man kontaktar föreslår att man ska bevara de ursprungliga och varsamt rengöra, rostskydda och måla om. Istället föreslår de med stor sannolikhet ett utbyte till nya balkongfronter i underhållsfri lättmetall som finns i ett par olika standardmodeller. De hänvisar vanligtvis till låga underhållskostnader och att de nya balkongerna uppfyller dagens säkerhetskrav. Inget hindrar dock att man renoverar de ursprungliga och ser över dem så att de uppfyller dagens krav som bl.a. anger att balkongfrontens höjd ska vara minst 110 cm och att den inte får vara klättringsbar upp till 80 cm.

Här har fastighetsägaren kompletterat med en extra överliggare för att uppfylla dagens säkerhetskrav. Det hela är så snyggt gjort att man inte ens tänker på det.

Detta kan åstadkommas genom att komplettera med en extra överliggare som höjer balkongfronten till lagstadgade 110 cm. Klätterbarheten åtgärdas t.ex. genom att montera plexiglas på insidan. Dessa åtgärder är ofta fullt tillräckliga för att få en godkänd balkong, men i vissa fall får man ta till andra åtgärder. Gamla balkonger är ofta unika och lösningarna för att modernisera dem likaså.

Originalport fint patinerad med årens gång. Fina detaljer finns kvar.
Originalport i Blackeberg, Stockholm.

Vad det gäller portar föreslår firmorna ofta att man skall byta ut dem mot kopior. Kopiorna saknar hel den gamla portens patina och det är inte ovanligt att kvalitén på virke och utförande är underlägsen originalet. Ofta blir resultatet en klumpigare port som dessutom lackerats med plastlack som inte ger ett lika bra skydd mot väder och vind som traditionell oljebaserad fernissa.

Äldre träportar är antingen utförda i massiv ek eller furu som sedan målats eller fernissats. På 1940-talet blev det allt vanligare med portar av furu som fanerades med ett ädlare träslag. Dessa portar är mer känsliga för vanvård och risken är stor att faneret släpper om man inte sköter dem. Alla gamla portar skall skötas omsorgsfullt och helst behandlas med linoljebaserade produkter. De skyddar trädet och förhindrar röta.

Pastich på gammal dörr. Detaljer är borta. Patinan likaså. Upplevelsen helt förändrad.
Pastich på gammal port. Patinan är bort likaså många detaljer.

Om man vill rekonstruera en gammal port får man vanligtvis göra det utefter det bildmaterial som finns tillgängligt. Det är nämligen sällsynt att detaljritningarna bevarats. En annan möjlighet är att titta på portar på intilliggande hus, om de är uppförda vid samma tid, eller hus ritade av samma arkitekt vid samma tid. Det är viktigt att man inte förser porten med tungt isolerglas, det gör nämligen att konstruktionen måste göras klumpigare, vilket ger ett mindre tilltalande resultat. Välj hellre energiglas. Värmeförlusterna genom porten är i vilket fall som helst ringa sett till huset i sin helhet. Se också till att porten grundoljas omsorgsfullt och sedan skyddas av en oljebaserad fernissa eller färg.

Nya fönster som helt saknar djupverkan, de är “platta”, och har utsidan klädd med lackerad metall. Huset ägs av Svenska Bostäder och finns i Bagarmossen.

Fönster är i princip alltid värda att bevaras. Lita inte på firmor som säljer nya fönster! De vill till varje pris att ni ska slänga ut de gamla eftersom de är så finurligt konstruerade att de är underhållsfria och därmed måste bytas ut var 40-50 år vilket ger firman goda inkomster. Det är sällan några större problem med att renovera äldre fönster, även om en del skadat trä kan behöva bytas ut. Även här är det viktigt att träet grundas med linolja innan det målas. Detta ger fönstret ett bra skydd mot röta. Det kan också vara lämpligt att energieffektivisera genom att sätta in energiglas eller en extra glasruta. Viktigt också att tillse att lister och beslag är i bra skick så att fönstret sluter tätt! Om det inte gör det, montera nya tätningslister och justera eller byt ut beslagen.

Avslutningsvis: det går alldeles utmärkt att renovera varsamt och att bevara, men man måste vara inställd på att stå på sig. A och o är att få tag på en duktig hantverkare och förslagsvis också anlita en antikvarie som kan ge råd.

Stöd oss
Vill du stödja Renoveringsraseriet genom att bli medlem? Klicka här!