På senare år har det blivit allt tydligare att samhället måste hushålla med resurserna. Intresset för byggnadsvård har också ökat enormt och många ser ursprungliga byggnadsdetaljer som ett stort plus. I senaste numret av Svenska Bostäders tidning Bo möter vi ombyggnadschefen Jenny Berglund som berättar hur de förvaltar sitt byggnadsbestånd. Berglund poserar på bilden med ett vackert gammalt fönster, trots att hon med stor nit pläderar för utbyte.

Ett tak håller cirka 30 år, fönster byts var 25 år, berättar hon. “Det är det klassiska sättet att förvalta – när något går sönder eller når sin livslängd byter man ut det, helt enkelt. Gör man på detta sätt kan byggnaderna stå i hundratals år menar Berglund vidare.

Kök av den typ som Svenska Bostäder slänger ut.

Att underhålla och reparera är inte aktuellt, även om vissa hyresgäster önskar behålla ursprungliga fönster och kök. “Det som redan finns måste kunna lagas så att det håller lika lång tid som något nytt” menar Berglund och ignorerar helt det faktum att ett 70 år gammalt kvalitetsfönster eller -kök kan hålla minst lika länge om man underhåller dem regelbundet. Det är lätt att tänka sig det sopberg som skulle uppstå om alla bytte fönster vart 25:e år.

I en cirkulär ekonomi är avfallstrappan central och man skall i första hand underhålla för att minimera avfallet. Ett bra verktyg för att se vilka åtgärder som lönar sig är att göra en så kallad livscykelanalys. Att förvalta en byggnad genom att regelbundet underhålla den är resurssnålt men kräver naturligtvis regelbundna insatser. Till fördelarna hör att byggnadsdelar blir som nya när de målas om, till skillnad från underhållsfria som sakta men säkert changerar och tappar lystern.

Naturvårdsverket har tagit fram en nationell avfallsplan. Där konstateras att det är viktigt att produkter som byggnadsdelar utformas så att de är hållbara, reparerbara, möjliga att återanvända och materialåtervinningsbara. Äldre byggnadsdelar uppfyller vanligtvis dessa krav, till skillnad från nyproducerade som är gjorda för att regelbundet bytas ut. Av den anledningen är det givetvis förskräckligt att Svenska Bostäder kasserar byggnadsdelar som framtida generationer skulle ha nytta av.

Låt oss hoppas att Svenska Bostäder snarast plockar bort skygglapparna och tar till sig både avfallstrappan, EU:s och Sveriges miljömål. Snart finns det inte mycket kvar att bevara, efter oehört många fönster och kök har bytts ut.

Stöd Renoveringsraseriet
Renoveringsraseriet granskar hur fastighetsägare förvaltar vårt kulturarv och hur de säkerställer att vi uppnår klimatmålen. Vill du stödja vårt arbete? Genom ett månatligt bidrag hjälper du oss att arbeta långsiktigt. Bli månadsgivare genom att klicka här. Tack för ditt stöd!