Insamling Alfred Skogberg
Alfred Skogberg är ordförande i Renoveringsraseriet och berättar om vad fastighetsägares okunskap får för konsekvenser.

Nu går det att via Facebook starta en egen insamling till stöd för Renoveringsraseriet. Med regelbundna intäkter kan vi arbeta långsiktigt och därmed fokusera mer på varför så mycket hållbart och vackert slängs till förmån för det som inte kan underhållas och som samtidigt förvanskar, något som även bidrar till att våra klimatmål blir svårare att nå. Renoveringsraseriets ordförande Alfred Skogberg förklarar vad okunskapen och resursslöseriet innebär.

Insamling renoveringsraseriet
Svenska Bostäder river ut äldre, högkvalitativa träfönster och sätter in nya i aluminium. Aluminiumfönster är underhållsfria och måste bytas ungefär vart 30-40 år, något som bidrar till att sopberget växer. Hade man i stället underhållit träfönstren hade de kunnat hålla nästan hur länge som helst.

Renoveringsraseriet har sedan starten granskat inte minst allmännyttan och varför de inte vårdar vårt gemensamma kulturarv. I sju videoavsnitt har vi tittat närmare på Svenska Bostäders bestånd och förvaltning. Resultatet är direkt nedslående. Originalportar, träfönster och ursprungsbalkonger har under decennier slängts och ersatts med aluminiumfönster, anodiserade dörrar och kantiga lättmetallbalkonger. Det nya materialvalet kan inte på något sätt sägas åldras med värdighet. Till skillnad från det ursprungliga i trä.

— Trädetaljer som regelbundet underhålls kan hålla nästan hur länge som helst. Dessutom är trä jämfört med aluminium, ett material som kan utformas på en mängd olika sätt. Det skapar arkitektoniska värden och påverkar hur vi mår, säger Alfred Skogberg.

Insamling för att bevara det gamla
Mängder av ursprungliga trädörrar har bytts ut mot anodiserade i lättmetall. Den här lättmetalldörren i Askersund har ersatt en trädörr. Originalträramen finns fortfarande kvar.


Ofta undrar många varför den psykiska ohälsan under lång tid har ökat. Ett skäl kan vara att den miljö vi vistas i sakta men säkert förvanskas. Eftersom våra sinnen påverkas av intryck är det viktigt att vi bygger hållbart, cirkulärt och inte minst med material som blir vackrare med åren. Många är vi som stannar upp vid en äldre byggnadsdetalj. Vi njuter, funderar på hur den byggts och fascineras av att hus, fönster och portar kan ha följt med i århundraden och därmed bär på en historia. Dessutom syns ofta tiden i de olika delarna.

— Äldre föremål av material som åldras med värdighet får patina. Många är vi som därför upprörs i själen när vackra detaljer byts ut mot det som inte passar in, som inte åldras med värdighet och som dessutom negativt påverkar klimatet. Exempelvis lättmetallfönster, som får ersätta äldre träfönster som producerats med kärnvirke. Det är helt galet och det vill vi på Renoveringsraseriet ändra på. Därför är det glädjande att Facebook nu godkänt oss som en ideell organisation och hjälper oss med insamlingsmöjligheter. Vi vill arbeta långsiktigt och är därför i stort behov av privatpersoners stöd, säger Alfred Skogberg.

Genom att sprida kunskap, debattera i Sveriges största tidningar, föreläsa och informera kan vi på Renoveringsraseriet påverka beslutsfattare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Det i sin tur ger ringar på vattnet.
— Sverige måste ställa om till ett mer cirkulärt tänk och genom att stödja Renoveringsraseriet hjälper du till i både omställningen och till att bevara vårt kulturarv. Kan du därför starta en insamling på Facebook. Antingen nu eller till din födelsedag så är vi oerhört tacksamma.

Att starta en insamling på Facebook är enkelt. Du klickar här. På Facebook-sidan klickar du på ”Välj ideell organisation”. Skriv in Renoveringsraseriet, dina uppgifter, insamlingsmål och publicera. Klart.

— Ett stort tack till dig som hjälper oss genom att starta en insamling. Ensamma kan vi inte göra mycket men tillsammans kan vi uträtta storverk.