Funktionalismens balkonger i plåt och järnsmide från 30-talet och framåt har i stor utsträckning bytts ut mot standardiserade i aluminium. Men fortfarande finns många skönheter kvar. Renoveringsraseriet utlyser nu en tävling och uppmanar intresserade att på Instagram lägga upp en bild av deras favoritbalkong.

För att uppmärksamma den vardagsarkitektur som riskerar att förvanskas eller förstöras utlyser Renoveringsraseriet från i dag en tävling för att utse Sveriges vackraste balkonger från 30-talet och framåt. Dessa balkonger är ofta ett resultat av fint hantverk och ger byggnader och städer en egen identitet. Den identiteten har i stor utsträckning gått förlorad eftersom många av de unika balkongerna är ersatta med standardiserade diton i aluminium. 

— Den vardagsarkitektur som präglar modernismens byggnadsdetaljer har i stor utsträckning förvanskats eller förstörts under de senaste 40 åren. Fler behöver därför få upp ögonen för vad som sker, inte minst efter att allmännyttan och andra fastighetsförvaltare gått hårdhänt fram i renoveringar, säger Gustav Bergström, generalsekreterare för Renoveringsraseriet.

Tävling vackraste balkongen Renoveringsraseriet
Ursprungliga balkonger i plåt och smide. De här hittar du i Råcksta.

Allmänheten uppmanas nu fota sina favoritbalkonger, ange plats och en motivering samt hashtagga med #vackrastebalkongen och @renoveringsraseriet. Det finns ingen gräns för hur många balkonger man kan nominera. Tävlingen pågår fram till den 30 september. Vinnaren får boken Tidstypiskt av Cecilia Björk och Laila Reppen och presenteras i början av oktober.

— Att vårda vårt kulturarv är ett måste om vi ska uppnå våra klimatmål. Vi kan inte fortsätta att slänga vackra och fullt fungerande byggnadsdetaljer. Fortsätter vi som tidigare byggs sopberget på och vårt byggnadsarv går förlorat, säger Alfred Skogberg, ordförande i Renoveringsraseriet.

Tävling balkong Renoveringsraseriet
Standardiserade balkonger i aluminium har ersatt mängder av ursprungliga balkonger.

Du kan hjälpa till
På Facebook kan nu privatpersoner starta insamlingar till förmån för Renoveringsraseriet. Klicka här för att starta en insamling så är du med och hjälper oss i vårt arbete för att vårda vårt byggnadsarv och för att göra det lättare att nå våra klimatmål. Tack!