På Kilian Zollsgatan 7 i Malmö ligger ett påkostat 1930-talshus ritat av David Helldén och uppfört av byggmästare Eric Sigfrid Persson. Om några veckor påbörjas renoveringen och de värdefulla perspektivfönstren i teak kommer att kasseras ut. Som underlag till ansökan om bygglov har bostadsrättsföreningens styrelse skickat in påhittade utsagor från flera fackmän.

kasseras fönsterbyte
Killina Zollsgatan 7 i Riberstorp, Malmö. Här vill styrelsen kassera de ursprungliga teakfönstren och ersätta dem med nya i trä.

År 2017 sökte brf Kilian i Malmö bygglov för att byta fönster och färga om fasaden till huset på Kilian Zollsgatan 7. Men Malmö stadsbyggnadskontor nekade fönsterbytet eftersom det inte fanns en professionell besiktning av det kulturhistoriskt värdefulla huset. Styrelsen hade heller inte visat att fönstren inte gick att renovera. 

I april 2020 skriver styrelsen i brf Kilian 7 under en ny ansökan som skickas till stadsbyggnadskontoret i Malmö. I rapporten står att ”fönstren är i mycket dåligt skick. Ett stort antal karmar är så pass spruckna efter röta, orsakad av många års felaktigt underhåll, att beslagen som håller fönsterbåge riskerar att lossna. Underdelen av bågarna är helt lös på ett flertal fönster och om fönstret skulle öppnas kommer bottendelen lossna och därmed kommer det yttre och inre glaset att glida ur och falla ner”. 

fönster kasseras
Ursprungliga fönster som kan vridas för luftinsläpp och enklare rengöring. De som ska ersätta dem är fast monterade.

Bygglov för fönsterbyte beviljades eftersom det, enligt rapporten, var tydligt att fönstren inte går att renovera. Men de sakkunnigas utsagor stämmer inte. Renoveringsraseriet har tagit del av underlaget och kontaktat samtliga inblandade firmor som i rapporten uttalat sig om att fönstren inte kan renoveras. 

“Avskyvärt att byta ut”
— Så som vi är citerade i rapporten är det förtal! Tvärtom är vår åsikt att det är fullständigt avskyvärt att byta ut dessa fönster på grund av deras stora kulturhistoriska värde och höga oersättliga kvalitet, säger Lena Hellberg på Hellberg snickeri.

— Vi inspekterade fönstren och kunde visst tänka oss att renovera. Det skulle kosta en del för fönstren är stora och det behövs tre personer för att lyfta ner dem men nog går de att renovera, säger Mats Petersson på Ystads Fönsterhantverk.

Grundels menar att de inte kunde ta på sig uppdraget just då, men fönstren går att renovera.
— Det fanns inga allvarliga rötskador i de fönster vi undersökte, säger Conny Karlsson.

detaljer kasseras
Originaldetalj som snart kasseras.

Den fjärde firman, Partner Måleri, kan enligt rapporten: ”åta sig ytbehandling av fönstren men med reservation för att funktionen i fönstren inte kommer gå att återskapa då de är i för dåligt skick samt med reservation för att glasen inte bara kan utan kommer att gå sönder.” Partner Måleri har, enligt rapporten, lämnat en offert för renovering som är mer än dubbelt så kostsam som ett fönsterbyte. ”och då ingår inte träarbeten eller nya glas samt är inte heller funktionen garanterad.”

Även detta är uppgifter som inte stämmer, meddelar Abdullah Mashamsheh på Partner Måleri.

Ytterligare en person har tittat på fönstren och det är fönsterhantverkaren Petter Gantelius. Han inspekterade fönstren och bedömde att de absolut går att renovera. Han lämnade även ett kostnadsförslag. Men han nämns inte i rapporten.
— Skadorna på fönstren är begränsade. De fönster jag tittade på hade ingen röta, men det kan naturligtvis finnas några fönster som har rötskador. I övrigt såg fönstren bra ut, säger Petter Gantelius till Renoveringsraseriet.

Som slutsats skriver styrelsen: ”Byte till nya fönster är därför det alternativ som står till buds.”

Som det nu ser ut kommer de unika teakfönstren att kasseras och bytas ut mot nya i trä. Detta eftersom tiden för att överklaga bygglovet har passerat.

balkong kasseras
Grannfastigheten har både behållit de ursprungliga balkongerna med koppar fronter och man har renoverat teakfönstren.

Att en missledande rapport där sakkunniga har påståtts säga saker de inte sagt, får inte ligga till grund för att byta ut kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer i en unik byggnad. Renoveringsraseriet kräver därför att bygglovet rivs upp och att Stadsbyggnadsnämnden i Malmö går vidare med ärendet för att ta reda på om brf Kilians styrelse gjort sig skyldig till lagbrott. 

original fönster kasseras
Renoverat originalfönster i grannfastigheten

Vi har formulerat ett mejl som våra följare kan kopiera och mejla till Byggnadsnämndens ordförande i Malmö Sofia Hedén. 

Så här lyder det:

Till Sofia Hedén, ordförande i Byggnadsnämnden i Malmö. E-post: [email protected]

Fabricerade uttalanden från sakkunniga inom fönsterrenovering ligger till grund för en rapport som styrelsen i brf Kilian i Malmö lämnat in för att byta kulturhistoriskt värdefulla teakfönster i en unik funkisfastighet på Killian Zollsgatan 7. 

Se https://www.sydsvenskan.se/2021-03-28/vardefulla-teakfonster-rivs-ut-istallet-satts-nya-fonster-in?fbclid=IwAR1MAun4fpYWVn4FO26Ec5B14Zl0-0jzZIeOFxfjfk3P0crieFa-UHOEFW4

Och även här

En rapport med påhittade utsagor kan omöjligt accepteras som grund för att kassera ursprungliga och unika byggnadsdetaljer. Jag kräver att Stadsbyggnadsnämnden omedelbart river upp godkännandet samt att densamma tillsätter en oberoende undersökning av det som inträffat. I det fall olagligheter misstänks behöver händelsen polisanmälas.

Hur ser du på detta?

Med vänliga hälsningar, XX (ditt namn här)

Meddela oss gärna på Facebook eller Instagram när du skickat mejlet.

/Gustav och Alfred