naturskyddsföreningen fönster
Just nu har Naturskyddsföreningen en kampanj där de uppmanar folk att byta fönster.

UPPDATERING! Naturskyddsföreningen har tagit ned kampanjen! Det finns gott om fönsterbytarreklam på sociala medier och företag som Mockfjärds har uppenbarligen en väl tilltagen budget. För en tid sedan började en ny reklamkampanj som är minst sagt upprörande och än värre blir det när det visar sig att avsändaren är Naturskyddsforeningen! Här har vi alltså en ideell förening som säger sig värna miljön men som på fullt allvar tycker att det är en bra idé att byta ut vackra gamla fönster och ersätta dem med nya vippfönster som är klädda med aluminium! 

naturskyddsföreningen fönster
Ett vippfönster klätt med lackerad lättmetall är vad Naturskyddsföreningen rekommenderar.

Renoveringsraseriet har varit i kontakt med Naturskyddsföreningen som ger oss detta svar: “Du har i stora drag rätt, men vi uppmanar inte att byta ”för bytandets skull”. Precis som för resten av Top Ten listar vi de produkter som är mest energieffektiva när det väl är dags att byta och framför allt när man bygger nytt. Vi skriver också att renovering/energieffektivisering ofta är ett bättre alternativ, och listar både trä- och trä/aluminiumfönster. “

Naturskyddsföreningen skriver mycket riktigt om att renovering/energieffektivisering är att föredra men det är inte något som framgår av kampanjen. Istället hjälper föreningen till att cementera den utbredda missuppfattningen att fönster är till för att bytas!

Protestera mot Naturskyddsföreningens eländiga kampanj genom att skicka ett mail till [email protected] .

“Hej Naturskyddsföreningen! Jag tycker att ni omedelbart bör avsluta fönsterbytarkampanjen och ersätt den med en kampanj som är i linje med den cirkulära ekonomi som vi alla strävar efter. Till exempel en fönsterrenoverings- och energieffektiviseringskampanj. 

Ditt Namn”