Bygglovsnämnden nekade i december Skövdebostäder bygglov för ett planerat fönsterbyte av husen på Billingesluttningen i Skövde. Skövdebostäder har nu anlitat advokat och överklagat till Länsstyrelsen.

Skövdebostäder har på prov bytt ut några av de ursprungliga fönstren. Givetvis har de nya fönstren floatglas, dött glas.

Skövdebostäder vill byta originalfönstren

I förra veckan berättade vi att Bygglovsnämnden i Skövde nekat Skövdebostäder att byta ut de vackra 1950-talsfönstren mot nya i lättmetall och floatglas. Bygglovsnämnden skriver bland annat: “ett fönsterbyte innebär att de värden som finns i materialval, tekniska konstruktioner, hantverksmässighet m.m. går förlorat”.

Men nu har Skövdebostäder anlitat advokat och överklagat till Länsstyrelsen.

Skövdebostäder har på prov bytt några fönster och ett av dem syns på bilden ovan. Speciellt snyggt blev det inte om man jämför med fönstren de vill byta ut. Det ursprungliga valsade glaset. som även kallas för kulturglas, är ersatt med det billigare floatglaset, som saknar liv och därför även går under namnet “dött glas”. Karmar och profiler saknar originalfönstrens smäckerhet.

Skövdebostäders agerande vittnar om aningslöshet, okunskap och bristande respekt mot vårt gemensamma byggnadsarv. Är Skövdebostäder ute efter bättre energivärden och tystare inomhusmiljö kan en extra glasruta enkelt och snabbt monteras till de befintliga fönstren. Varför Skövdebostäder inte sätter en ära i att vårda och bevara vårt gemensamma kulturarv vittnar om okunskap om den hantverksskicklighet som präglade tiden för när byggnaderna uppfördes.

Många av fönstren är i fint skick. Här ser vi dock ett fönster som är i behov av ommålning.

De ursprungliga fönstren är i huvudsak i fint skick, men de behöver underhållas i varierande grad. Sannolikt behövs också nya tätningslister och kanske behöver beslagen justeras. För att spara energi och minska buller kan fönstren förses med en extra ruta, med energiglas eller möjligtvis en isolerglaskassett.

Varför Skövdebostäder vill förvanska husen och varför de går emot EU:s avfallshierarki, som sedan 2011 är en del av svensk lag och som säger att vi alla måste förebygga att avfall uppstår, är inte lätt att svara på. Med tanke på att det är mer än 1500 fönster som Skövdebostäder vill byta skulle belastningen på miljön bli stor om de får igenom överklagan.

Protestera genom att skicka mejl

Vi uppmuntrar våra följare att protestera mot Skövdebostäders planer genom att skicka ett mejl till Sebastian Karlström som är chef fastighetsutveckling på Skövdebostäder. Nedan finner du ett förslag till mejl. Det går naturligtvis bra att ändra och lägga till. Tänk dock på att uttrycka dig sansat.

Hej,

Jag vill protestera mot Skövdebostäders planer på att byta ut de ursprungliga träfönstren på Billingesluttningen i Skövde. Ett fönsterbyte kommer förvanska arkitekturen vilket de provmonterade fönstren visar. Att byta ut fönster som kan underhållas mot sådana som inte kan underhållas strider mot EU:s avfallshierarki som sedan 2011 är en del av svensk lag och som säger att vi alla måste förebygga att avfall uppstår.

Enligt ett examensarbete som gjordes av Viktor Joelsson och Mikael Wallinder vid Gävle Högskola är det ur ett miljöperspektiv bättre att renovera fönster än att byta ut. Ur klimatperspeketiv är de renoverade fönstren ännu efter 50 år att föredra framför det nytillverkade.

Det är också viktigt att ett allmännyttigt bolag som Skövdebostäder går i bräschen för omställningen från linjär till cirkulär ekonomi och att värdefulla ursprungliga byggnadsdetaljer bevaras. Många uppskattar dessutom det vackra glaset i gamla fönster till skillnad från det “döda glas” som sitter i nytillverkade. Glaset är dessutom värdefullt och det är kan säljas för upp till 2500 kronor kvadratmetern.

Varför sätter ni inte en ära i att vårda och bevara det ursprungliga och tidstypiska?

Är det bättre energivården och tystare inomhusmiljö ni vill åt går det att sätta in en tredje energiruta. Betydligt billigare än att byta fönster och klart bättre för miljön.

Med vänliga hälsningar
XXXX

Mejlet skickas till [email protected] som är chef fastighetsutveckling på Skövdebostäder.