hus fasader
Bostadshus från sent 1880-tal med både grov spritputs och slätputs.

Vackra, putsade fasader som glimrar i den låga sensommarsolen kan vara en upplevelse.

Putsade fasader har förekommit under lång tid, framförallt på stenhus, men även trähus har putsats och då brukar man säga att fasaden är reveterad. Putsen är i mångt och mycket ett offerskikt och måste förr eller senare förnyas, även om det naturligtvis går bra att lappa och laga under en tid.

Från och med 1700-talet blev det vanligt att putsa stenhusen i Sverige och då användes en kalkputs som sedan avfärgades, målades, i en gul nyans med kalkfärg. Färgen applicerades i många tunna lager vilket gav en vacker och hållbar yta. Dessa fasader har en slät yta som påminner om riktigt fint sandpapper.

Ett alternativ till den släta kalkputsen är att slamma fasaderna så tunt med kalkputs att teglets struktur lyser igenom. Det ger en levande fasad.

Slammad fasad till vänster, så att teglet lyser igenom.

Den grova spritputsen dyker upp i slutet av 1700-talet. Genom att blanda i ballast (krossad sten), sand eller grus med en diameter upp till 20 mm, fås en grov puts. Blandas slät och grov puts på samma fasad kan många vackra effekter skapas. Spritputsen blev omtyckt i slutet av 1800-talet och användes en bit in på 1900-talet. I mitten av 1940-talet blev den återigen populär och kombinerades med släta fönsteromfattningar. Här en färgkarta med spritputs från 1950-talet.

fasader
Spritpustad fasad från 1950-talet. Slätputs runt fönstren.

På 1910-talet dyker den genomfärgade ädelputsen upp. Ett vanligt fabrikat är terrasit. Den består av kalk och cement med inslag av glimmer. Glimmer är ett mineral som ingår i granit och ger stenen dess lyster. De terrasitputsade fasaderna är genomfärgade, det vill säga, de målas inte efter att putsen applicerats.

hus fasader
Teraastiputs på radhus i Råcksta bredvid Vällingby.

Glimret gör att fasaden glittrar i solen. Terassitputsen blir mycket populär efter andra världskriget och används i stor utsträckning på högre hus. Den är mycket tålig och har lång hållbarhet.

fasader
Detaljbild på ädelputs som åldrats men fortfarande inte putsats om.

En åldrad fasad, med terrasit eller spritputs, kan vara mycket vacker även om den förlorat mycket av sin fräschör. Ofta framträder glimret tydligare och även spritputsen kan ha en karaktär som för tankarna till till ädelt årgångsvin.

Förr eller senare kommer den dag då fasaden måste renoveras och putsas om. Då är det av viktigt att välja likadan puts som huset hade tidigare och inte nöja sig med billigare putser som inte har samma hållbarhet.

/Gustav Bergström