“I Majorna ska vi gå från 1950-talsstandard till nutida standard. Vi behöver renovera, det kan inte bli så att våra hyresgäster bor i slumlägenheter.” Så säger Sverker Cassberg,  styrelseordföranden för Robert Dicksons stiftelse till Hem & Hyra. Renoveringsraseriet häpnar över stiftelsens inställning till det byggda kulturarvet!

Hur ser det det då ut i den Dicksonska Göteborgsslummen? Ja, det rör sig om ett klassiskt folkhemsbygge med fasader i gult tegel och reliefer signerade William Marklund ovanför portarna som är utförda i teak. Innerdörrarna i lägenheterna är fanerade och köken är oerhört fina med originalinredningen bevarad. Det är inte underligt om hyresgästerna är på krigsstigen! Dessa lägenheter är knappast slum.

Stiftelsen vill byta ut skåpen samtliga skåp på diskbänkssidan. Eftersom det är hyresrätter så “går det inte” att ta bort skåpen och återmontera, som man vanligtvis gör i bostadsrätter. Detta eftersom föreningen inte vill bekosta nya kök. 

Som om inte det vore nog säger stiftelsens stadgar att lägenheterna ska hyras ut till “arbetarklassen” och till ”billiga villkor”. För att kunna höja hyran med gott samvete menar stiftelsen att arbetarklassen omfattar alla lönearbetande personer, såvida de inte har högre chefsposter eller kan leva enbart på avkastningen från sin förmögenhet. Ska man skratta eller gråta? 

Det är mycket tråkigt att Dicksonska stiftelsen har en så njugg inställning till denna fina byggnad och att de inte underhåller portar och fönster bättre. För att inte tala om vilket sopberg en “renovering” som denna kommer ge upphov till!


Tycker du också att detta är fel? Mejla stiftelsen och protestera! Skicka mejlet till fastighetschef Olof Westerlin som nås på [email protected]. Nedan finner du ett förslag till mejl. Det går naturligtvis bra att ändra och lägga till. Tänk dock på att uttrycka dig sansat.

Hej,

Jag vill protestera mot de renoveringsplaner som Robert Dicksons stiftelsen har för Kaptensgatan 29. Behåll och renovera de ursprungliga träfönstren och montera en extra glasruta på insidan. Byt gärna stammar, men kasta inte ut de högkvalitativa träköken. Bevara inredningen på båda sidor men höj gärna diskbänken.

Den planerade renoveringen strider mot EU:s avfallshierarki som sedan 2011 är en del av svensk lag och som säger att vi alla måste förebygga att avfall uppstår. 

Det är också viktigt att ett allmännyttigt bolag som Robert Dicksons stiftelse går i bräschen för omställningen från linjär till cirkulär ekonomi och att värdefulla ursprungliga byggnadsdetaljer bevaras. Många hyresgäster uppskattar vackra 1950-talskök och det vackra glaset i gamla fönster till skillnad från det “döda glas” som sitter i nytillverkade fönster.

Med vänlig hälsning

XXXX