För mycket ett av det goda kan vara helt underbart!

Idag firar vi Renoveringsraseriets treårsdag och igår mottog vi 50 000 kronor från Arvets stiftelse för arkitektur och byggenskap! På bilden ovan ses Jonas Brandt från Arvet till höger. Sandra Frank delade ut priset.

Arvet

Arvet, som tidigare hette Folkhem, byggde för 10 år sedan sitt första flerfamiljshus i trä. Huset har fasad av cederspån och blev mycket uppmärksammat. Arvet har en tydlig hållbarhetsprofil och vi är mycket glada åt att motta detta pris!

Motivering
Motiveringen lyder som följer: ”Renoveringsraseriets folkbildningskampanj inom arkitektur och byggenskap inspirerar och synliggör alla de vackra och omsorgsfullt byggda miljöerna i vår omgivning.
Att höja medvetenheten kring att välja material som håller i generationer och som är värda att vårda oavsett stil eller tidsepok är något vi behöver tala mer om.
Vad gör vår byggda miljö med oss? Hur kan den framkalla stolthet, självförtroende och inspiration för kommande generationer?
Frågorna Renoveringsraseriet lyfter är viktiga och väl värda att premiera.”

/Gustav och Alfred