Renoveringsraseriet gör allt mer skillnad i arbetet med att folkbilda och skapa opinion. Under 2022 har vi, trots att vi fortfarande arbetar på vår fritid, gjort mängder av nedslag från hela Sverige.

Täcker stora delar av Sverige

Renoveringsraseriet är baserat i Stockholm och Luleå och rapporterar årligen från stora delar av landet. Våra följare finns från norr till söder, från ost till väst. I våra sociala medier får vi regelbundna tips om ohållbara renoveringar i stora delar av landet. Vi har under våra första år rapporterat från exempelvis Nora, Gyttorp, Arvika, Säffle, Örebro, Askersund, Hjo, Strömstad, Koster, Hallsberg, Sundsvall, Gävle, Luleå, Malmö, Mora, Falun, Hofors.

Fastighet i Höganäs som vi berättat om under 2022.

Nationellt arbete

Renoveringsraseriet granskar varför så många fastighetsägare slänger vackra och tidstypiska byggnadsdetaljer och ersätter dem med fulare av sämre kvalitet som inte kan underhållas, ett förfarande som innebär att de bryter mot EU:s avfallshierarki, som är en del av svensk lag (miljöbalken) sedan 2011. Detta är ett problem, både för att tidstypiska byggnadsdetaljer kasseras och för att klimatmålen blir svårare att nå. Att byta ut byggnadsdelar som går att underhålla mot nya som är inte är tänkta att underhållas, och därför måste bytas med jämna mellanrum, är inte förenligt med EU:s avfallshierarki.

Valhallabadet i Göteborg renoverades under 2022 men hotas redan av rivning.

Verksamhet

Renoveringsraseriet grundades i februari 2020. Organisationen består av Gustav Bergström – generalsekreterare, Alfred Skogberg – ordförande, Erik Arnberg – ekonom och kassör och Sandra Såger – byggnadsantikvarie och ledamot.

Nya fönster på fastighet i Sundbyberg. Skadorna gör att regnvatten riskerar att skapa framtida problem.

Framgångar, aktiviteter och inlägg som skapar opinion

Under 2022 har vi rapporterat om en mängd händelser landet runt. Skövde Bostäders planerade fönsterbyte på 1950-talshus i deras ägo genererade mycket press.

Byggnaden Hvita Korset i Älmhult var barnhem i början av 1900-talet. Här föddes Ingvar Kamprad.

Älmhults kommuns planerade rivning av Hvita korset har också skapat stort engagemang. Tyvärr gick inte huset att rädda och rivningen verkställdes i januari 2023.

Plastfärger

Plastfärgers betydelse på miljön lyfte vi i ett inlägg som blev ordentligt debatterat. Enligt Environmental action är plastfärg den största källan till mikroplast i haven. Nästan två miljoner ton läcker ut varje år.

Fastighet i Arvika där man målat med plastfärger. Plasten smulas med tiden till småbitar och hamnar så småningom i vattendrag.

Möten med beslutsfattare

Vi har träffat Martin Fors på Einar Mattsson vars hårdhänta ombyggnader vi uppmärksammat. Familjebostäders dåvarande fastighetschef Lars Nylund har vi också mött. Och även HSB Stockholm. Det var bra möten men det återstår att se vad resultatet blir. Vi följer fastighetsbolagen och rapporterar om hur de tar hand om vårt gemensamma byggnadsarv.

Dennis Wedin (M), tidigare fastighetsborgarråd i Stockholm.

Under vårvintern träffade vi dåvarande fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och därefter Stockholmshems dåvarande styrelseordförande Björn Ljung som berättade om Stockholmshems hållbarhetsarbete och att de kommer att renovera mer varsamt.

Clara Lindblom (V), Stockholms nya fastighetsborgarråd sedan 2022.

Stockholms nya fastighetsborgarråd Clara Lindblom har vi träffat flera gånger. En glädjande nyhet är att hon nu påverkat de allmännyttiga bolagen i Stockholm genom att ge dem nya ägardirektiv. Det innebär bland annat innebär att bolagen ska bli mer varsamma och inte kassera bland annat kök, om det går att undvika.

Många boende hör av sig till oss när det är dags för fastighetsägaren att renovera. Under året har vi bland annat besök hyresgäster i några av Einar Mattssons fastigheter samt boende i kvarteret Draget som ägs av Familjebostäder. De har uttryckt sin oro över köksbyten och andra åtgärder som ger dem lägre standard och högre hyror.

Föreläsningar

Ordförande Alfred Skogberg inför en föreläsning.

Vi har också föreläst flera gånger. Bland annat på Stadsbyggnadsdagarna i Stockholm och för nättidningen Altingets nätverksgrupp om bostadsbyggande.

#vackrasteljusskylten

Holgers konditori i Säffle har Sveriges vackraste ljusskylt, enligt våra följare.

Under senhösten anordnade vi tävlingen #vackrasteljusskylten som gett mycket publicitet! Vi uppmärksammades i åtskilliga tidningar och även i Efter fem i TV4 samt i Sveriges Radio. Totalt röstade över 3400 personer på de 10 nominerade bidragen. Det är uppskattningsvis tio gånger så många som röstat i våra tidigare tävlingar #vackrasteporten och #vackrastebalkongen.

Målgrupper

Renoveringsraseriet har flera målgrupper. Dels personer som redan är verksamma inom området. Exempelvis fönsterrenoverare, murare, smeder och finsnickare. Dels finns en växande grupp som mer och mer uppskattar vårt byggnadsarv och som engagerar sig i hur det förvaltas. Genom att fortsätta folkbilda och skapa opinion på sociala medier når vi fler och fler. I skrivande stund har vi 28 000 följare på instagram och över 16 000 på Facebook.

Maximalt onödigt. Att kassera det underhållsbara tidstypiska för att montera in motsatsen går stick i stäv mot klimatmålen.

Videor som förklarar

Renoveringsraseriet gör så ofta vi hinner videor som mer visuellt förklarar vad vi vill uppmärksamma.

Framtiden

Vi arbetar långsiktigt genom att bland annat träffa medier och politiker för att informera om vad som händer och därmed bidra till en reell förändring. Vi gör allt vi kan för att det ska bli dyrare att slänga byggnadsdetaljer och billigare att bevara och underhålla. Med ekonomiskt stöd kan vi fortsätta med våra dagliga inlägg på sociala medier. Vi kan också producera vår podd Vackra hus och hemska renoveringar och vi kan erbjuda våra följare stadsvandringar, videoinslag och mycket mer.

Under 2022 har vi också sjösatt vår vision för framtiden som du kan läsa genom att klicka här.

Så når vi målen

Under våra tre först år har vi byggt upp vår trovärdighet. Vi får varje dag nya följare i sociala medier. Det leder till att vi når fler och kan påverka mer samt att många hör av sig. Under 2023 vill vi fortsätta att växa. Vi vill göra det vi kan för att skapa opinion för att se till att hållbarhetsmålen nås och att äldre byggnader behandlas med den respekt de förtjänar. Därigenom bidrar vi till kunskap och att vårt budskap hamnar högre upp på den mediala och politiska agendan.

Utmaningar

Renoveringsraseriet driver vi på vår fritid. För att kunna resa i Sverige och producera vår podd har vi tagit ledigt från ordinarie sysslor. I kombination med att vi behöver få intäkter för att betala månatliga levnadskostnader har vi en stor arbetsbörda som kräver uppoffringar. Vår långsiktiga plan är att kunna försörja oss så att vi kan arbeta heltid med frågorna. För det behöver vi ekonomiskt stöd.

Gustav Bergström och Alfred Skogberg