bevara porten
Välbevarad exteriör i Råcksta till en fastighet som ägs av Wallenstam. Välbevarad ska den förbli. Lägg märke till grovputsen som ger fina skuggor, samt slätputsen kring de smäckra träfönstren som gör att fönstren lyfts fram. Skärmtaket och originalträporten är tidstypiskt 1950-tal. Så länge det underhållsbara underhålls blir byggnadsdetaljerna mer och mer värdefulla ju äldre det blir, något inte alla förstått. Wallenstam är ett undantag.

Råcksta, bredvid Vällingby i västra Stockholm, är antagligen Stockholms mest välbevarade 1950-talsstadsdel. Men när en bostadsrättsförening i Råcksta överväger att byta ut originalträfönster till serietillverkade i aluminium med kort livslängd vill grannen, fastighetsägaren Wallenstam som äger flest hus i Råcksta, satsa på att bevara och vårda det ursprungliga. Anna-Karin Malmqvist är förvaltningschef på Wallenstam och berättar hur företaget tänker kring framtiden.

Anna-Karin bevara
Anna-Karin Malmqvist är förvaltningschef på Wallenstam.

Wallenstam äger många fastigheter i Råcksta, hur tänker ni kring underhåll av dessa? Vad görs för underhåll och hur ofta görs det?
— Vi genomför planerat underhållsarbete löpande, både för att bibehålla fastigheternas funktion, men även för att kunna möta förväntningar och behov från framtidens hyresgäster. Som ett exempel på detta installerade vi nyligen ett elektroniskt passersystem i Råcksta och kommer under året att byta ut belysningen i allmänna utrymmen till LED.

bevara
Några av Wallenstams fastigheter i Råcksta. Grovputsade fasader i jordfärger. Smäckra originalfönster i trä med valsat glas. Portik som på andra sidan används som balkonger. 1950-tal när det var som vackrast.

Varför är det viktigt att underhålla och bevara det ursprungliga, tycker du?
— Vårt fastighetsbestånd i Råcksta är klassade som byggnadsminne vilket gör att bevaring av det kulturhistoriska värdet alltid är en viktig faktor när vi genomför planerade underhållsarbeten. Ett exempel på det är att vi 2011 renoverade den karaktäristiska centrumskylten “Råcksta Centrum”, och vann pris för “Årets Lysande Skylt” 2012.

bevara fasaden
Även här hittar vi spritputsade fasader i jordfärger. I portiken finns inredda rum. Lägg märke till de oerhört snyggt tillverkade balkongerna som passar så fint in i arkitekturen. Till origingalbalkongerna hör smäckra smidesräcken. Inget aluminium så långt ögat kan nå.

Skulle du säga att fastigheter med många tidstypiska byggnadsdetaljer är mer värdefulla än fastigheter där det mesta är utbytt? Varför?
— Väl bevarade fastigheter med tidstypiska byggnadsdetaljer är naturligtvis en mycket viktig del av vårt kulturarv och har ett stort historiskt värde!

Hur viktigt är det att bevara vårt byggnadsarv, tycker du?
— Vid underhållsarbeten behöver man alltid ta hänsyn till fastighetens förutsättningar, men att bibehålla vårt kulturarv är naturligtvis en mycket viktig aspekt som alltid bör väga tungt. Vårt fastighetsbestånd i Råcksta är ritat som en klassisk ABC-stad på 1950-talet och det är fantastiskt att vandra omkring i området och känna hur arkitekterna planerat utifrån dåtidens levnadssätt. Alla områden har naturligtvis olika förutsättningar, men i Råcksta är det självklart för oss att ta till vara det!

Vilka byggnadsdetaljer tycker du är vackrast i hus från 1950-talet?
— Jag tycker om den mjukare formen, med varma färgval, vackra fasader i kombination med smidesdetaljer och vackra entrépartier i trä.

bevara
Hela Råcksta präglas av dova jordfärger i kontrast till balkonger av varierad kulör. Fönstren omgärdas av slätputs vilket gör att även de kontrasterar från fasadens färg.

Vad säger era hyresgäster om att ni vill vårda och bevara det ursprungliga?
— Flera av våra hyresgäster i Råcksta har bott i området under många, många år och är väldigt måna om att bevarar den karaktäristiska känslan i området med öppna naturstråk och parker av hög kvalitet.

bevara
Ett löfte som förpliktigar.

Stöd gärna vårt arbete genom att bli månadsgivare på patreon.com/renoveringsraseriet. På så sätt hjälper du oss i vårt långsiktiga arbete. Det går också bra att swisha valfritt belopp till 123 256 573 7

/Alfred Skogberg