Många allmännyttiga bostadsbolag byter ut ursprungliga träfönster mot nya för att spara energi. I Norrköping har man valt en annan väg och där använder det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder Grundels platsbyggda isolerruta istället. Isolerrutan är en smart lösning som sänker fönstrets u-värde till ca 1,2-1,3. Istället för att byta fönstret, kompletteras bågen med ett extra glas på insidan.

Detta är en resurssnål lösning. Istället för att tillverka ett helt nytt fönster, behöver man bara tillverka en glasruta, en liten metallram samt lister och packningar för monteringen. Och på köpet får man ett fönster som kan fortsätta att förvaltas under mycket lång tid, till skillnad från nytillverkade fönster som oftast är betrakta som en underhållsfri engångsprodukt som måste bytas efter 30-50 år.

ursprungliga träfönster
Ytterligare finfin funkis med ursprungliga fönster och dessutom dekorativ balkonger! Även dessa ägs av Hyresbostäder och ligger på Albrektsvägen 122-132.

Renoveringsraseriet har intervjuat Niklas Sjöholm på Hyresbostäder i Norrköping för att ta reda på varför man valt denna lösning istället för utbyte.

Hur kommer det sig att ni använder Grundels platsbyggda isolerruta framför att byta fönster?
— Det är betydligt billigare och det visar sig att det ofta är helt onödigt att byta hela fönstret.

Hur ser den ekonomiska kalkylen ut, är det billigare att använda Grundels än att byta fönster?
— Kostnaden är cirka en fjärdedel av ett nytt fönster. Då är återställning av foder, bleck med mera inte inräknat i ett fönsterbyte.

Är ni nöjda med den energibesparing som isolerrutan ger upphov till?
— I ett fall där vi har bedömt att vi gjort allt för att spara energi utom åtgärder på fönster men till slut satt ett isolerglas blev besparingen ytterligare cirka 6 procent. Så ja definitivt nöjda. Det är däremot oftast kombinationen av isolerglas samt en justering av framledningen som ger den större besparingen. Även friska termostatventiler och väl injusterade värmesystem spelar naturligtvis en roll.

Använder ni även Grundels aluminiumsystem med nya ytterbågar i metall och plåtklädd karm?
— Nej inte vad jag kan minnas.

Vad tycker hyresgästerna om isolerrutan?
— Uteslutande positiva reaktioner. Man tycker att det blivit betydligt tystare. En dam som haft stora problem med kallras trodde att vi hade installerat golvvärme i hennes kök, så stor upplevde hon skillnaden.

Har ni reflekterat över att Grundels isolerruta kan vara ett bra val när man vill bevara husets exteriör? Rutan påverkar som bekant inte utsidan och bör vara populär bland antikvarier också.
— Absolut. Om man däremot har gamla fönster med spröjs och många delar i så kanske man ska överväga en renovering istället.

/Gustav Bergström