Hallå där Tove Svensson. Du är arkitekt och bor i en brf från 1967 som ska renovera 5000 fönster och 300 balkongpartier i stället för att köpa nya i aluminium/trä.

Berätta, hur kommer det sig att ni vill renovera och inte byta ut?
– Som en del i ett energieffektiviseringsprojekt har föreningen tittat på olika alternativ för fönstren. Vi anlitade FK-gruppen som konsult för att ta fram underlag. Vi utvärderade alternativen ur många perspektiv och lade sedan fram tre alternativ: att renovera med ett nytt isolerglas, renovera med ”Grundel-lösning” eller byta bågar. Stämman beslutade sedan att rösta ja till renovering där man byter ett glas till ett med bättre isolervärde. Många som bor i föreningen uppskattar 60-tals arkitekturen med dess kvaliteter. Miljöaspekten är också viktig, att renovera minskar klimatavtrycket jämfört med att kassera och tillverka nya bågar. 

Var alla i föreningen överens?
– Nej, men en övervägande majoritet röstade för renovering.

Vilka argument lyftes?
– Klimatavtryck, resurshushållning, kultur- & arkitektoniska värden. Vi förbättrar också u-värdena genom att byta det inre glaset mot en ”kassett” med bättre u-värde. Fönstrets utseende förändras inte.

Vem kommer att göra arbetet med att renovera fönstren?
– Vi handlade upp Tumba Glas som har erfarenhet av liknande projekt.

Hur tänker ni om kostnaden jämfört med att byta ut?
– Det visade sig att kostnaden beräknas bli ca 30 procent lägre att renovera med isolerruta än att byta bågar (nya fönster skulle bli ännu kostsammare).

Vad tänker ni om föreningar som gör tvärtom?
– Jag dömer ingen men det är lätt att gå den ”enkla vägen” ofta beroende på okunskap då man lätt hamnar i händerna på de som tjänar pengar på att sälja nya fönster. I vår förening bor många både intresserade och inom området kunniga personer.

Övrigt du vill tillägga?
– Våra fönster har belagts med plåtar utvändigt någon gång under 80-90-tal, nu har vi möjlighet att på sikt återställa utsidan till originalutseende. Vår vision är att vara en av Stockholms bäst bevarade 60-tals föreningar, vilket jag tycker vi kan svara upp mot med detta beslut!