Många kommuner tar emot medborgarförslag, förslag från invånare som kan förbättra något i kommunen. Alla kommuner tar inte emot medborgarförslag men du kan ändå skicka förslag till dina folkvalda politiker och begära att de tar upp frågan. Vi på Renoveringsraseriet har skrivit en mall du gärna får använda dig av för att skicka medborgarförslag/förslag till politiker där du bor.

Så här lyder det:

I vår kommun finns hus med höga kulturhistoriska värden. Men många av dessa har förvanskats, eller riskerar att förvanskas, med nya byggnadsdetaljer i material som sänker det kulturhistoriska värdet. Exempelvis har mängder av träportar i Sverige ersatts med bruneloxerade aluminiumportar som inte kan renoveras och därmed har kort livslängd. Det bygger inte bara på sopberget, det förtar det kulturhistoriska värdet och bidrar till att Sverige förlorar en del av byggnadsarvet.

Vilka hus i din kommun har höga kulturhistoriska värden? Har en inventering gjorts? Finns den utgiven som bok? Används den som underlag för att säkerställa att värdefulla hus inte förvanskas?

För att ta ett helhetsgrepp om vilka hus som har skyddsvärda byggnadsdetaljer och som är värdefulla för kommunen och för invånarna, behöver en inventering göras av kunniga bebyggelseantikvarier. En sådan bör mynna ut i en rapport som gärna får bli en bok som berättar om vår kommuns bebyggelsehistoria och som går igenom vilka arkitekturstilar som finns. Detta har bland annat genomförts i Hjo, som också är ett föredöme vad gäller konsten att varsamt vårda kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Varje hus är en berättelse om den tid huset byggdes och ju mer vi kommuninvånare lär oss om vår historia och vårt byggnadsarv desto fler kommer att vilja vårda och bevara de kulturhistoriska värdena. Därigenom kommer färre tidstypiska byggnadsdetaljer att hamna på soptippen och därmed kommer klimatmålen bli lättare att nå. En win win för oss alla.

Jag ser därför fram emot att höra era tankar om mitt förslag.

Undertecknad xx, stolt medlem i den ideella föreningen Renoveringsraseriet

PS. Googla din kommuns namn och medborgarförslag, för att ta reda på om din kommun tar emot sådana. Om inte, mejla dina folkvalda direkt och be dem svara!

/Alfred och Gustav

Ladda ner dokumentet genom att klicka här!