Att hålla klimatfanan högt samtidigt som man med stor frenesi kasserar finfina byggnadsdetaljer är inte ovanligt. Ett bra exempel på det är fackförbundet Vison som utbildar klimatombud och presenterar en hållbarhetsstrategi där de ska “arbeta för att vara hållbara och klimatsmarta”. Men hur beter de sig i verkligheten?

Innan pandemin planerade fackförbundet Vision för ett varsamt stambyte av en av de bostadsfastigheter de äger. Under pandemin bytte de förvaltare till Novier och i år beslutade de sig för att göra en genomgripande ombyggnad av 1950-talshuset på Gyllenstiernsgatan 10 i Stockholm. Samtliga kök ska bytas ut: Även nyinsatta kök och badrum.

Jag kontaktade Vision som svarade att det är “oerhört viktigt att renoveringen utifrån hållbarhetsperspektiv (sic!) och där vi också minimerar klimatpåverkan”. Orsaken till att köken byts ut är att “Vision önskar en gemensam standard på alla kök i fastigheten i syfte att minimera underhåll, minska antalet felanmälningar“. Vision menar också att alla kök ska demonteras varsamt och återbrukas i andra fastigheter. När jag ställer följdfrågor om det, vill Vision inte svara. Läs konversationen i sin helhet längre ned.

Jag har besökt fastigheten och tittat på ungefär en tredjedel av alla kök och kan konstatera att de är fantastiska och i gott skick. Merparten har fortfarande fanerade luckor, men i några kök är luckorna numera täckmålade. Ett kök är också nästan helt nytt. Att byta ut dessa kök är inget annat än resursslöseri.

Kontakta Vision

Vi vill därför uppmana våra följare att kontakta Visions ordförande Veronica Magnusson och protestera mot den ovarsamma renoveringen. Hon nås på [email protected]. Tänk på att uttrycka dig respektfullt och konstruktivt! Använda gärna vårt förslag till mejl nedan.

Hej Veronika

Vi vill uppmana Vision att tänka om. Att behålla köken på Gyllenstiernsgatan 10 istället för att riva ut dem minskar klimatbelastningen med 97 procent (enligt Naturskyddsföreningen). Kvalitén är så hög på befintliga snickerier att de utan problem kan användas i minst 60 år till. Dessutom är de värdefulla ur ett byggnadshistoriskt perspektiv och uppskattas av många hyresgäster.

På er webbplats skriver ni mycket om hållbarhet och att ni utbildar klimatombud. Det är bra, men det vore betydligt bättre om ni lever som ni lär.

Hälsningar

N N

Mejlväxlingen

Nedan finner du mejlväxlingen mellan mig och Visions presschef Caroline Cederquist, i sin helhet. Det är märkligt att Vision inte vill kommentera HUR köken ska återanvändas.

“Hej,

Jag är generalsekreterare i den ideella organisationen Renoveringsraseriet. Vi arbetar för att få stopp på det resursslöseriet inom byggsektorn. Detta för att bevara värdefulla byggnadsdetaljer och för att minska belastningen på klimatet. Byggsektorn står för ungefär 20 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer både från ombyggnad och från renovering.

Den så kallade avfallstrappan, även kallad avfallshierarkin, är en del av miljöbalken. Den har tillkommit för att minska mängden avfall och stipulerar att man i första han ska förebygga avfall, om inte det går återbruka, materialåtervinna, energiåtervinna eller i sista hand deponera.

Vi har noterat att ni planerar en genomgripande ombyggnad av fastigheten Infanteristen 1 på Gyllenstiernsgatan 10 i Stockhom. Enligt de ursprungliga planerna skulle fastigheten bara stambytas, men sedan ny bytt förvaltare ska huset saneras och lägenheterna ska evakueras. Kök, garderober och andra byggnadsdetaljer ska kasseras för att ersättas av nya. Nuvarande inredning håller hög klass och kan med hjälp av sedvanligt underhåll förvaltas under mycket lång tid.

Vi tycker det är mycket tråkigt och dessutom förvånande att Vision ägnar sig åt denna typ av verksamhet. Att renovera hårdhänt för att kunna hålla hyrorna uppe är mycket tveksamt. Att öka belastningen på miljön genom att kassera mängder av fullt fungerande byggnadsdetaljer är dessutom djupt problematiskt.

Jag undrar hur det kommer sig att ni går så hårdhänt fram? Vi skulle gärna ställa ett antal frågor till den eller de som är ansvariga för den planerade renoveringen.

Mvh

Gustav Bergström”

—————————————————————————————————————————————-

“Hej,

Och tack för ditt mejl.

Det stämmer att vi planerar en genomgripande ombyggnad av fastigheten Infanteristen 1 i Stockholm och för oss är det oerhört viktigt att renoveringen utifrån hållbarhetsperspektiv och där vi också minimerar klimatpåverkan.

Fastigheten är i ett stort behov av ett stambyte, men vi behöver också åtgärda ventilation, el och avfallshantering.

I dag finns flertalet olika kök av varierande kvalitet i fastigheten. Vision önskar en gemensam standard på alla kök i fastigheten i syfte att minimera underhåll, minska antalet felanmälningar, samt vara trygga i att de lösningar som finns på plats är långsiktigt hållbara. Vi väljer att sätta in kvalitetskök i massivt trä som är svensktillverkat och som kommer att hålla i många år framöver.

I samband med stambytet kommer samtliga kök att demonteras på ett varsamt sätt och sedan återbrukas i andra fastigheter. Vi vill verkligen förtydliga att köken inte kommer att kasseras, de ska återbrukas och vi är högst motiverade ur ett hållbarhetsperspektiv att just återvinna köken. Vi genomför en genomgripande, behovsprövad renovering för att vi ska få en hållbar fastighet över tid. 

Att vi väljer att genomföra renovering av köken vid samma tidpunkt som resterande åtgärder i fastigheten beror på att vi vill göra ett samlat grepp under en minimerad tidsperiod, då vi på så vis också begränsar miljöpåverkan genom till exempel transporter.

I brevet från er nämner ni och har skickat bilder på hall och dörrar också. De kommer inte påverkas av renoveringen, utan kommer att bevaras.

Med vänlig hälsning

Caroline Cederquist”

—————————————————————————————————————————————-

Jag skriver ett svar som inte besvaras. Skickar sedan nedanstående mejl.

“Hej igen! Hur går det med svar på våra frågor? Bifogar dem nedan om de försvunnit.

/Gustav

” Det låter intressant. Hur går ni rent praktiskt till väga när ni monterar ned och var förvarar ni köken. Och inte minst var sätts de in? Ni kanske har något bra exempel som vi kan uppmärksamma?

Vad är det för kök och garderober ni säter in? Det finns inte många tillverkar som har massivt trä i sina stommar idag.

Vi har dock mycket svårt att förstå hur det kan vara hållbart och inte minst rationellt/ekonomiskt att återbruka detaljer på en annan plats. Om jag skulle hyra en lägenhet skulle jag dessutom föredra, och vara villig att betala, rejäla köksskåp och garderober från 1950-talet framför nya.

Husets port är fantastisk! Balkongerna är också fint renoverade och fönstren. Därför känns det extra synd att interiörerna ska slaktas.””

—————————————————————————————————————————————-

“Hej igen Gustav,

Jag ber om ursäkt för sent svar, men då ärendet nu ligger hos Hyresnämnden kommer vi förstås att avvakta deras avgörande och ingenting sker dessförinnan.

Allt gott,

Caroline”

—————————————————————————————————————————————-

“Det förstår jag så klart 😊 Men jag är nyfiken på att veta hur ni arbetat/arbetar med detta i andra renoveringar. Att montera ned och förvara och återmontera på andra ställen är lite knepigt och anses av många vara problematiskt. Därför vorev det fantastiskt värdefullt att veta hur ni arbetar med detta.

/Gustav”

—————————————————————————————————————————————-

“Hej,

Vi får helt enkelt återkomma när det kan bli aktuellt.

Allt gott,

Caroline”

—————————————————————————————————————————————-

“Ska jag tolka det så att ni aldrig tidigare återanvänt köksinredningar?

/Gustav”

—————————————————————————————————————————————-

“Hej,

Nu ligger ärendet som sagt hos Hyresnämnden och vi pausar arbetet och vi får återkomma när deras avgörande har fallit.

Allt gott,

Caroline”