Renoveringsraseriet behöver uppdatera stadgarna. Därför håller vi en extra årsstämma.

Årsstämman håller vi den 13 augusti kl 10:00 på Teams. Länk finns här.

Stadgeförändringen behövs så att vi kan söka medel från Konsumentverket. Förslag till nya stadgar lyder: “Föreningen Renoveringsraseriet ska informera, folkbilda och påverka om vårt kulturarv samt om arkitektur-, miljö-, samhällsplanerings-, energi- och konstnärliga frågor. Dessutom ska föreningen stärka konsumenters inflytande eller ställning på marknader i Sverige. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering”.

Meningen i fetstil finns inte i de nuvarande stadgarna. Det är den vi vill lägga till. Och för att göra det behövs en extra årsstämma. Det är enbart detta vi tar upp under den extra årsstämman.

/Styrelsen