Film som visar när Familjebostäder kasserar ursprungliga träfönster med stora sprickor i fasaden som resultat. Två år senare är sprickorna fortfarande inte åtgärdade.

Det allmännyttiga bostadsbolaget Famijebostäder gör kanske inte riktigt namnet rättvisa. För hur nyttigt för allmänheten är det att kassera tidstypiska fönster, montera in nya som inte kan underhållas, och i samband med monteringen åsamka skador på fastigheten som två år efter fönsterbytet fortfarande inte åtgärdats? Riktigt uselt och Familjebostäder bör skämmas.

Vi uppmanar därför våra följare att be Familjebostäder följa EU:s avfallshierarki som säger att vi i första hand ska ta hand om det vi redan har, det vill säga, vi ska vårda och bevara det som kan vårdas och bevaras. Bara i sista hand, om materialet inte kan underhållas, återanvändas eller återvinnas, då kan man kassera det. Så var knappast läget med dessa tidstypiska fönster i Spånga i Stockholm.

Så mejla gärna till Familjebostäder här: [email protected]

Förslag på text: Jag protesterar mot Familjebostäders fönsterbyten där underhållsbara fönster kasseras till förmån för fönster som inte kan underhållas, som har kort livslängd och som är otidstypiska i äldre hus arkitektur. Ska Familjebostäder kunna kalla sig för allmännyttigt är det minsta vi kan förväntas oss att Familjebostäder följer EU:s avfallshierarki, som är en del av miljöbalken.

Vänligen, XX

Renoveringsraseriet träffar Familjebostäders ordförande Dennis Wedin i maj 2022.