Renoveringsraseriet har träffat Dennis Wedin, ordförande för Familjebostäder, Svenska Bostäder, samt även fastighets- och bostadsborgarråd i Stockholm. Under knappt en timma gick vi igenom vårt arbete och tog del av hans. Så här svarade han på våra frågor.

Vad tar du med dig från mötet?
– Jag tar med mig ert engagemang kring allt från att bevara det som är vackert till att det är en viktig aspekt att bevara årsringarna i staden. Det håller jag med er om.

Är det något av det vi pratat om i dag som du kommer att jobba vidare med?
– En viktig poäng är att få in mer hantverkare. Allmännyttiga bostadsföretag har svårt när det kommer till lagen om offentlig upphandling och annat som ofta innebär att man har övergripande lösningar. Det måste vi framåt undersöka.

Vi föreläser gärna och vi har kritiserat bland annat Familjebostäder, kan du påverka så att vi kan föreläsa för bland annat Familjebostäder?

– Jag pushar för det och tänker att ni tillsammans med andra aktörer till exempelvis medarbetardagar och annat för att få in det här perspektivet.

/Alfred Skogberg