Många kommenterade vårt inlägg om gatsten som vi publicerade den 12 juni. Vissa menade att ja, mer gatsten behövs, för att sänka farten, för skönheten, för hållbarheten. Andra menade att det inte är vettigt ut tillgänglighetssynpunkt, att det orsakar buller och att det är svårt att underhålla.

Vi fick då ett mejl från Henrik Larsson som är landskapsarkitekt på C.F.Møller. Eftersom arkitektur bör diskuteras har vi intervjuat Henrik och så här svarar han på våra frågor.

Varför bör vi satsa mer på gatsten Henrik?
– Det är ett vackert material. Den svenska naturstenen håller hög kvalitet och är något vi borde vara stolta över. Det borde synas mer i våra stadsmiljöer. Vi är många som uppskattar en vacker gatumiljö. Då måste vi se till helheten och där är ”stadens golv” en viktig faktor för en vacker stadsbild.

Gatsten eller asfalt? Eller både och?


Vad är problemet med att använda asfalt och betong?
– Asfalt och betong är slit och släng-produkter. De ger en stor klimatpåverkan när de produceras. De slits fort och är svåra eller helt omöjliga att återbruka. Eftersom betongplattor inte åldras vackert har produkterna nästan inget värde på andrahandsmarknaden. Natursten är däremot ett material som vi gärna återbrukar. Gatsten och granithällar kan i princip hålla hur länge som helst. De blir till och med vackrare med tiden. Därför är det både samhällsekonomiskt lönsamt och mycket bättre för miljön att använda natursten där det är möjligt.

Ur ekonomisk synvinkel, är det klokt att använda asfalt?
– I vissa fall har vi inget annat val än att använda asfalt. På stora vägar med höga hastigheter är asfalt ett självklart val, både av tekniska och kostnadsmässiga skäl. Men på smalare gångvägar och mindre stråk blir kostnadsskillnaderna mindre. I en innerstadsmiljö med smalare gator/lägre hastigheter kan gatsten mycket väl vara mer kostnadseffektivt i längden.

Snyggt med variation.

Ur hållbarhetssynpunkt, är det bättre med gatsten?
– Här har vi det stora problemet med asfalt och betong. Det som inte håller är heller inte hållbart. Natursten är det överlägset bästa valet för klimatet. I vissa fall kan man återanvända asfalt eller använda värdefull bioolja i tillverkningen men produkten kan trots det inte bli lika hållbar. Men framkomlighet för cyklister och gående är också viktigt för en hållbar stadsplanering. Då finns det släta granithällar och slät gatsten som ger ett bra underlag för cyklister i stadsmiljö.

För dem som använder rullstol och rullator, vad innebär det för dem om fler gator använder gatsten och inte asfalt?
– För personer som använder rullstol och rullator är trottoarerna viktigast samt passager över gatan och parkeringsytor. Här passar det bra med släta granithällar, slät gatsten eller varför inte marktegel? När det är halt är det faktiskt en fördel att ytan har fogar eftersom det minskar halkrisken.

Slät marksten, enklare för cyklister och rullatorer att åka på en smågatsten. Arsenalsgatan i Stockholm.

För cyklister, är det farligare att cykla på gatsten jämfört med asfalt?
En nyanlagd asfaltyta är säkrare att cykla på än en gatstensbeläggning som inte är slät. Men en äldre asfaltyta med biltrafik får ofta skador som gör den mindre säker. Cykelstråk med hög trafik bör utföras med asfaltsbeläggning men stråk i gatumiljö inne i stadskärnan kan göras lika säkra med en slät markstensbeläggning. Cykelstråket längs Kyrkogatan i Lund är ett fint exempel på det.

Storgatsten och slät marksten.
Kan slät marksten användas oftare?

Övrigt du vill tillägga?
– Man bör också beakta att det finns en fördel med att en markbeläggning inte uppfattas helt slät eftersom det sänker hastigheter för både bilar, cyklar, elscooters med mera. Asfalt är absolut lite mer tillgängligt än marksten. Men slät marksten kanske är tillräckligt tillgänglig i många fall? Och när vi väger in att natursten är en inhemsk naturprodukt, ger en mer varierad stadsmiljö, åldras fint och är mer hållbar så framstår det som ett självklart val om vi vill skapa en vacker stadsmiljö.

/Alfred Skogberg