HSB har en stolt historia och har bidragit till en mängd kulturhistoriskt intressanta fastigheter. Dessvärre är de sämre på att i dag bevara byggnadsarvet. Och därför träffade Gustav från Renoveringsraseriet HSB Stockholm för att diskutera varför vi gör klokt i att bevara tidstypiska och ursprungliga byggnadsdetaljer som kan underhållas. Ett mycket givande möte som bådar gott inför framtiden. Erik Juhlin, presschef på HSB, svarar på våra frågor.

Vad tar du med dig från mötet?

– Att Renoveringsraseriet driver viktiga frågor som engagerar allt fler. Och att vi som bostadsorganisation gör många bra saker, men att vi har allt att vinna på att utveckla vårt arbete med återbruk och bevarande. Upprustning av fastigheter omfattar ju fler perspektiv än så, och min bild är att Gustav har förståelse för vissa av de utmaningar vi ställs inför när vi renoverar, samtidigt som han bidrog med nya perspektiv och ifrågasättande.

Var det något specifikt intressant som Gustav framförde?

– Det som jag tror slog oss alla är att vi kan bli bättre på att arbeta cirkulärt, och utveckla vårt befintliga hållbarhetsprogram för ROT-projekt utifrån bevarandeperspektivet. Gustav kan HSB väldigt bra, och han menar också att vi någonstans längs vägen har tappat den innovationskraft som på många sätt är synonymt med vår historia. Av den anledningen ska jag försöka se till att Renoveringsraseriet får göra ett studiebesök på HSB Living Lab i Göteborg, där vi forskar kring framtidens hållbara boende dygnet runt.  

Hur går ni vidare efter mötet med det som framkom?

– Dels ska Gustav följa med våra fastighetsutvecklare till vår fastighet Gästabudet i Nälsta, som är vårt nästa stora ROT-projekt. Dels ska vi försöka få till en föreläsning där Gustav får möjlighet att förmedla sin expertis inom byggnadsvård till HSB Stockholms medlemsföreningar. Att nå ut till brf-styrelser på ett bra sätt var också en fråga vi diskuterade, och en föreläsning blir en bra start. Dessutom vill vi gärna få med Renoveringsraseriet i den kommande kravställningsprocessen gentemot fönstertillverkare, med målet att få fram fler tidstypiska fönsteralternativ till bostadsrättsföreningar.