Fönsterbråket i Malmö är inte slut än. I kallelsen till årets föreningsstämma hänger styrelsen ut den medlem som uppmärksammat oss och Sydsvenskan på de oegentligheter som fick till följd att bygglovet drogs tillbaka.

Medlem som fick betala högt pris

Som vi tidigare berättat har bygglovet för fönsterbyte dragits in och bostadsrättsföreningen Kilian 7 tvingas nu renovera sina fönster. Det är naturligtvis en seger för kulturarvet, men priset för Torbjörn Brange, som uppmärksammat felaktigheterna i bygglovsansökan, har blivit högt. I kallelsen till årsmötet hängs han ut. Dessutom bifogas en motion. En av medlemmarna vill att Brange ska stå för alla extrakostnader som uppstått.

inte minst med tanke på att de nya fönstren redan var beställda när bygglovet drogs in.

Orsaken till att föreningen hamnat i denna situation är att de, i samband med att de ansökt om bygglov för fönsterbyte, lämnade in en fuskrapport. I rapporten står det klart och tydligt att fönstren inte går att renovera. När Stadsbyggnadskontoret i Malmö blev varse att uppgifterna inte var korrekta, drog de tillbaka bygglovet vilket är en mycket ovanlig åtgärd.

Renoveringsraseriet har varit i kontakt med föreningens ordförande Christer Olsson, för att få veta varför de valt att hänga ut den medlem. Medlemmen som uppmärksammat både oss och media om de felaktigheter som förekommer i ansökan. Olsson ger inget svar på detta. Istället påpekar de “aldrig sagt att fönstren inte går att renovera.” I nämnda rapport läser vi “att renovera befintliga fönster bedöms ej som möjligt då rötskadorna har framskridit mycket långt.” Däremot har styrelsen i senare inlagor, när felaktigheterna uppmärksammats, flera gånger hävdad att de aldrig påstått att fönstren inte går att renovera.

Våra frågor till ordföranden och hans svar finner ni i sin helhet längre ned på sidan.

Vi uppmanar våra följare att kontakta styrelsen och protestera (de nås på styrelsen@kilian7.se).

“Hej styrelsen,

Jag vill protestera mot hur styrelsen behandlat den medlem som påpekat brister och felaktigheter i er bygglovsansökan, brister som var så pass allvarliga att bygglovet drogs in. Att ni tar fram en rapport där ni påstår att fönsterhantverkare sagt saker de aldrig sagt är allvarligt och dessutom hänga ut den medlem som visselblåst är barockt, han borde hyllas och inget annat.

Hur kommer det sig att du och styrelsen i Brf Killian 7 ännu inte avgått?

Ditt namn”

Frågor och svar till/från Christer Olsson

Mejl till brf Kilian 7


Renoveringsraseriet har kontaktat föreningens ordförande och bett honom besvara hur styrelsen ser på sitt handlande. Svaret är häpnadsväckande och vi får på intet sätt någon förklaring till styrelsens handlande.

“Renoveringsraseriet har tidigare uppmärksammat era fönsterbytarplaner. Vi har även tagit del av den senaste rapporten om fönstrens skick i samband med att bygglovet upphävdes och ni fick tillfälle att komplettera. Vi har därför några frågor:

Hur kommer det sig att ni anlitade en ytskyddskonsult och inte en firma med antikvarisk kompetens, till exempel Restaurera?

Varför påstår ni att Torbjörn Brange har gjort fel när han larmat efter att ni tagit fram en rapport med påhittat innehåll?

Vad har du att säga om att du och styrelsen påstår att fönsterhantverkare ska ha sagt saker de bestämt dementerar?

Har styrelsen informerat de boende att orsaken till att bygglovet drogs in är att det underlag du och styrelsen skickade in till stadsbyggnadskontoret innehöll påhittade uppgifter?

Vad tar ni tar för ansvar efter vad som framkommit? Kommer ni i styrelsen att avgå eller planerar ni att sitta kvar?

Tacksam för ett skriftligt svar.”

Svar från brf Kilian 7

“Som jag hoppas du har noterat, eftersom du väl tagit del av hela det samlade materialet, har vi aldrig sagt att fönstren inte går att renovera.

För styrelsen har det hela tiden handlat om att se till helheten för fastigheten, våra boende och föreningens långsiktiga ekonomi.

Det förstod i alla fall stora delar av Stadsbyggnadsnämnden – se det bilagda protokollsutdraget från SBNs möte den 27 maj.

Önskar dig en fin kväll.

Med vänlig hälsning / Best regards

Christer Olsson”