Kontrasterande balkonger

Det finns i Sverige drygt 4,7 miljoner bostäder. Många av dem är kulturhistoriskt värdefulla. Här listar vi tio tips till fastighetsägare så att de kan få mer kunskap om hur husen långsiktigt bör förvaltas. Dela gärna inlägget, speciellt till era fastighetsägare!

  1. Lär dig känna igen värdefulla byggnadsdetaljer. Som bekant ångrar många att kakelugnar revs ut under 1930-1970-talen, inte att man bevarade dem. Dina byggnader behöver inte byggas om i tron att de ska öka i värde. Tvärtom, välvårdade hus gillas av flera än förvanskade hus. 
  2. Informera om de duktiga arkitekter som ritat ditt hus genom att sätta upp skyltar med information om vem som ritat huset och tankarna bakom tidens arkitektur. Finns övrigt av intresse med de olika fastigheterna så lyft det!
  3. Anställ eller ha ramavtal med en antikvarie. Låt denne gå igenom alla byggnader som ett första steg i en eventuell ombyggnadsprocess. Och låt denne skriva en tydlig rapport om byggnadernas olika värden.
  4. Inför en eventuell renovering, prata med hyresgästerna, involvera dem innan ni bestämmer vad som ska göras. Försök att gå dem till mötes som vill bevara kök, fönster, dörrar med mera. 
  5. Se kvalitéerna hos befintliga byggnadsdelar. Mycket av det som byggdes förr är värdefullt. Exempelvis dörrar, balkonger, lampor, målningar. Kommunicera med era boende vilka värdefulla byggnadsdetaljer era hus har så att de får mer kunskap om vad som är kulturhistoriskt värdefullt! Det skapar trivsel och stolthet.
  6. Tänk långsiktigt! Ha EU:s avfallstrappa och miljöpolicy i åtanke och ta reda på vilken åtgärd som blir mest varsam och skonsam mot miljön. En livscykelanalys är ett bra verktyg.
  7. Skapa tydliga rutiner för underhåll. Utsatta byggnadsdetaljer kräver mer underhåll än sådana som sitter skyddat. Fönster mot norr behöver inte målas om lika ofta som de mot söder. Portar och andra detaljer i trä måste regelbundet skötas och fernissas eller oljas. 
  8. Utvärdera åtgärderna. Justera dem i takt med med ökad erfarenhet. Uppdatera underhållsplanerna med jämna mellanrum. 
  9. Samarbeta med lokala hantverkare och konstnärer. Under modernismens gyllene tidsålder skapades mängder av tidstypiskt hantverk och konstverk som glädjer många än i dag. Till exempel unikt utformade dörrar, skyltar, lampor, balkonger, målningar i entréer med mera. När det blir dags att byta ut aluminiumdörrar och balkonger, ersätt dem då efter ursprungliga ritningar och eller ta hjälp av lokala hantverkare för att skapa byggnadsdetaljer med unik identitet. Detta skulle leda till ökad trivsel och att vi utvecklar Sveriges långsiktiga tradition av kvalitativt hantverk.
  10. Studera goda exempel. Det finns flera städer i Sverige som är värda att uppmärksammas. Staden Hjo är till exempel en föregångare när det gäller att vårda kulturarvet och på så sätt skapa mervärde. Staden älskas av mängder av besökare. Det beror just på att så mycket ursprungligt finns kvar. Stadens antikvarier har genom långsiktigt arbete återkommande pratat med fastighetsägarna och utbildat dem i bebyggelsehistoria och om vad som är värdefullt. En win win för alla. Det Hjo har gjort kan fler göra!

Stöd Renoveringsraseriet
Vi är i stort behov av ekonomiskt stöd så att vi ska kunna arbeta långsiktigt. Kan du därför avvara en slant är det oerhört värdefullt. Tack för din hjälp!

Swish 123 256 573 7

Bli månadgivare via Patreon: patreon.com/renoveringsraseriet

Medlem kan du bli genom att klicka här: https://renoveringsraseriet.se/bli-medlem/

Du kan också starta en egen insamling på Facebook

Tack för ditt stöd!