Hallå där Renoveringsraseriets generalsekreterare Gustav Bergström! Vad gör ni på Renoveringsraseriet egentligen? Ge några exempel.
— Vi ser med kritiska ögon på hur det ser ut i Sverige. Vi fotar, filmar, mejlar, ringer och lägger upp det vi hittar på sociala medier. Vi har nyligen tittat närmare på hur Svenska Bostäder vårdar sitt bestånd. Det gör de uselt och det lyfter vi i kritiska inlägg. Bland annat två gånger på Aftonbladet debatt och mängder av gånger i våra sociala kanaler. Dessutom hör många av sig och de uppgifter vi tar emot måste kollas upp. Ibland går det att göra något åt eländet, andra gånger går det inte. Till exempel om en fastighetsägare fått bygglov för fönsterbyte.

Vad har ni för mål?
— Vi vill få fastighetsägare att följa EU:s avfallshierarki, som sedan 2011 är en del av svensk lag.  Gör de det kommer även vårt kulturarv att bevaras på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det innebär att vi också kommer att kunna bevara många av de fina detaljer som i dag kastas ut. Exempelvis portar, balkonger, fönster och kök.

Hur ska ni uppnå målen?
— Dels genom opinionsbildning och dels genom att granska fastighetsägare och få dem att följa de regler och riktlinjer som finns, men som oftast ignoreras. Genom att vi kontaktar dem och använder journalistik som ett verktyg inser de att de inte kan göra vad som helst, vi recenserar ju deras arbete. Det är ingen annan som gör det! Och ju fler som följer och stöttar oss desto mer kan vi påverka.

Varför är målen viktiga?
— Därför att jordens resurser är ändliga och för att äldre byggnadsdetaljer är värdefulla. Ju äldre de blir desto fler uppskattar dem.

Hur kan allmänheten bidra till Renoveringsraseriets mål?
— Vi är i stort behov av långsiktigt stöd. Kan du därför stötta oss som månadsgivare vore det fantastiskt. Klicka på den här länken för att stödja oss som månadsgivare.

Något övrigt du vill tillägga?
— Tipsa Renoveringsraseriet om det ska renoveras ovarsamt. Och om det renoverats varsamt! Det finns tyvärr många fler exempel på dåliga renoveringar än bra. Men det är roligt att visa att en del fastighetsägare faktiskt bevarar det ursprungliga, alla tänker inte enbart på kortsiktig ekonomisk vinst. Skriv också gärna på vår namninsamling som du hittar här!